Nu är Jorden 6028 år


Om Jordens tillblivelse vet vi att Gud skapade den under den första veckan av dess existens. Det står entydigt i Första Moseboken 1:1 att »Jorden var öde och tom«, sedan Gud hade skapat den. Men i Andra Moseboken 20:11 står det så här: »Ty på sex dagar gjorde HERREN himlen och jorden och havet och allt som är i dem«. Därmed vet vi att Jorden blev till under skapelseveckan. Sex dagar efter Jordens skapelse blev människan danad. Det ger oss tillfälle att beräkna Jordens ålder fram till våra dagar, då människornas ålder är noga angiven i Bibelns kronologi. I Första Moseboken kapitel 5 står Adams släktbok upptecknad fram till Noa, där patriarkens ålder för släktens fortbestånd är anförd. Läggs dessa släktled samman, får vi 4004 fram till år noll, som teoretiskt sett skulle vara Kristi födelse. Kristi födselse lär dock ha inträffat år 4 före Kr. År noll räknas också som ett år. Räknas åren före vår tidsräkning, blir additionen således: 4004 + 1 + 2023 = 6028 år sedan Jorden blev skapad. Ett väldigt precist tal, tack vare Biblen.

Hemsida om skapelsen