Links

Nedenstående adresser afspejler nogenlunde adventisternes aktiviteter og standpunkter. Måske har jeg overset nogle, hvorfor du er velkommen til at skrive til mig.


Alle skandinaviske hjemmesider, se SDAportal


. . .

www.bibel-online.net (nicht sta) - www.hoffnung-weltweit.de - Stimme der Hoffnung - Advent Verlag - adventiste.org (Franc) - ellenwhitecenter.org (Franc) - uapar.edu/centrowhite (Esp) - centrowhite.org.mx (Esp) - centrowhite.org.br (Por)


- (non-scandinavian)

  • adventist.org (General Conference) - EGW estate - Adventist Book Center - Hope Channel

  • Amazing Facts - Amazing Discoveries - Arise - Empowered living Ministries - Keep the faith - Hartland - Revelation 14:12 - Steps to life - It is written - Gorder Heather Anderson

  • White Horse Media - Remnant of God - What Shall I Do To Inherit Eternal Life? - Discover true happiness.