Adventsrörelsens pionjärer.

W Miller, J Bates, U Smith, J White, E G White, U Smith, J N Loughborough, J.H. Waggoner

Adventsrörelsen uppstod genom en lång rad människor, drivna av den helige Ande för att förkunna Kristi snara återkomst. Här nedan finns en lista över de namn, som kan nämnas i detta sammanhang. Denna sida arbetar huvudsakligen med Ellen G Whites böcker – men också andra pionjärers böcker är representerade.

Sök en bok - inte egw - danska svenska engelska
   

Böcker på skandinaviska språk
Alonzo T. Jones - 1 bok
John N. Andrews - 1 bok
Arthur G. Daniells - 1 bok
Ellen Gould White - ca. 60 böcker
Ellet J. Waggoner - 1 bok
James Springer White - 1 bok
James Edson White - 1 bok
John Norton Loughborough - 2 böcker
John G. Matteson - 4 böcker
Uriah Smith - 3 böcker

Ingen skandinaviska böcker
Charles Fitch (1805–1844)
George Storrs (1796–1879)
Hiram Edson (1802-1882)
Joseph Harvey Waggoner (1820–1889)
John Byington (1798 - 1887)
Joseph Bates (1792- 1872)
Owen Russell Loomis Crosier (1820-1913)
Rachel Oakes Preston (1809- 1868)
Stephen Nelson Haskell (1833-1922)
Thomas M. Preble (1810–1907)
William Miller (1782-1849)
William Warren Prescott (1855-1944)