Tilbage

Hvem var Melkisedek?

Av E.J. Waggoner
Hvor mange ganger dette spørsmålet har blitt stilt, og hvor mange papirer som er brukt opp forgjeves for å svare på det! Tallet er nesten lik antallet av dem som noen gang har tenkt på saken. Noen, som svar på spørsmålet, vil ha at han var Sem, og andre insisterer på at han må ha vært vår Herre i forkledning. Og rart å si, når en person har en av disse ideene i tankene, er det nesten umulig for noen å kvitte seg med den.

Nå for oss har diskusjonen over dette spørsmålet alltid virket noe rart. Vi kan ennå ikke forestille oss hvordan det er mulig for noen som har en liten kunnskap om Skriftene, å være plaget over saken, for Bibelen forteller oss hvem Melkisedek var, med så enkle ord som kunne være ønsket. Til fordel for alle som er urolige over spørsmålet: "Hvem var Melkisedek?" vi vil gi et direkte svar fra Bibelen. Vend, hvis du vil, til 1. Mosebok 14: 18-20. Der vil du lese:

“Og Melkisedek, kongen i Salem, bar frem brød og vin, og han var presten til den høyeste Gud. Og han velsignet ham [Abram] og sa: Velsignet være Abram av den høyeste Gud, som eier himmel og jord; og velsignet være den høyeste Gud som har gitt dine fiender i din hånd. Og han ga ham tiende av alle. ”

Her blir vi fortalt, ikke bare hvem han var, men en hendelse i livet hans. Han var både konge i Salem og prest for den høyeste Gud, og i den egenskapen velsignet han patriarken Abraham da han kom tilbake fra slaktingen av de fem kongene. Han mottok også en tidel av alt byttet fra Abraham. Se også Hebreerne 7: 1-4.

Hvis dette ikke tilfredsstiller svaret på spørsmålet, vet vi ikke hva som ville gjort. Ta andre tilfeller! Hvem var David? Svar, han var konge over Israel og en Guds profet. Hvem var Moses? Han var en profet, og leder og sjef for Israels barn. I Sinai-ørkenen gikk han opp på fjellet; og Gud talte til ham ansikt til ansikt. Hvem var Paulus? Han var en apostel, kalt av Gud til å bære evangeliet til hedningene. Alle må innrømme at disse svarene tydelig forteller hvem David og Moses og Paulus var. Og på samme måte, å si at nå Melkisedek var konge i Salem, og Guds prest, svarer fullt ut spørsmålet: "Hvem var Melkisedek?"

Anta at som svar på spørsmålet: "Hvem var Moses?" Jeg burde si: "Han var døperen Johannes," eller at hvis noen skulle spørre: "Hvem var David?" svaret skulle gis: "Han var Hiskia," eller at hvis jeg snakker om naboen min, Jones, skal jeg bli spurt hvem han er, og jeg skal svare: "Han er Mr. Brown;" hva skulle man tro? Folk ville tro at tankene mine vandret. For oss virker det like absurd å si at Melkisedek var Sem, eller at han var Kristus, som det ville være å si at David var Paul, eller at Mr. Jones er Mr. Brown.

For å være sikker har vi en mer fullstendig oversikt over Moses og David og Paulus enn Melkisedek, men hva med det? Vi har på ingen måte en fullstendig oversikt over livene deres. Det er ikke nødvendig at vi skal kjenne hele en manns historie for å vite hvem han var. Av Enok vet vi bare at han vandret med Gud og ble oversatt; likevel reiser ingen bibelstudenter noen gang spørsmålet: "Hvem var Enok?"

"Men," vil noen si, "vi foreldrene og nedstigningen til disse mennene, og om Melkisedeks foreldre vet vi ingenting." Hvor mange er det som kan fortelle hvem Elias foreldre var? eller hvem var hans etterkommere, og hvor gammel var han da han ble oversatt? Ingen vet. Vi blir kun fortalt hans kontor og noen av hendelsene i hans liv, akkurat som i tilfelle Melchisedek. Skolegutten har i sin lesing sjanser til å finne referanser til en mann med navnet Paulding. Han vil spørre: "Hvem var Paulding?" Læreren hans, eller Biographical Dictionary, vil svare: "Han var en av de amerikanske soldatene som i 1780 fanget major Andre." Vi vet ingenting om hans foreldre, og får bare vite en hendelse i livet hans, men likevel konkluderer vi ikke med en gang at han må ha vært Anthony Wayne.

"Ja," sier innsigeren, "men Bibelen sier at Melkisedek ikke hadde noen foreldre." Hvis det var slik, burde det stoppe dårskapen med å kalle ham enten Sem eller Kristus, for vi vet hvem Sem far var, og vi vet alderen på Sem da han døde. På samme måte vet vi om Kristus at han ble født av Jomfru Maria med hensyn til hans jordiske liv, og at han før han kom til jorden ble kjent, som han fremdeles er, som "den enbårne av Gud." Men Bibelen sier ikke at Melkisedek ikke hadde noen foreldre. King James 'versjon lyder, "Uten far, uten mor," men denne, i den reviderte versjonen, er korrekt gjengitt, "uten slektsforskning," og er dermed enig i marginen til den gamle versjonen, "uten stamtavle." Hans forfedre er ikke gitt, og i dette skiller han seg fra de levittiske prester, ved at deres avstamning må spores til Aron. Dette var det som gjorde hans prestedømme til en type Kristus. Kristus har ingen forgjenger eller etterfølger i sitt prestetjeneste, og derfor blir han fremstilt som motbildet til Melkisedek, som står som den eneste representant for sin orden.

Typen og motbildet, skyggen og stoffet kan ikke være identisk. Kristus er prest “etter ordenen til Melkisedek”, og det er derfor umulig at de to skal være ett. Hvert forsøk på å gå utover posten og vise opprinnelsen til, Melkisedeks opprinnelse osv., Er i realiteten et forsøk på å vise at hans prestedømme ikke var en type Kristi prestedømme. La oss gi oss helt til “de ting som blir åpenbart”, og ikke kaste bort tid på forgjeves forsøk på å være kloke over det som er skrevet.
Signs of the Times 13. august 1885