Tilbage
William Miller

William Miller (1782-1849).


William Millers Fortolkningsregler

Ved at studere Bibelen har jeg fundet følgende regler at være til stor hjælp for mig selv, og nu vil jeg dele dem med offentligheden efter særlig anmodning. Hver regel bør studeres godt i forbindelse med de angivne skriftsteder, hvis den studerende ønsker at have gavn af dem.

1. Hvert ord skal have sin rette betydning for emnet præsenteret i Bibelen. Mattæus 5:18

2. Helle Skriften er nødvendig og kan forstås ved en omhyggelig anvendelse og studium. 2 Tim 3: 15,16,17

3. Intet som er åbenbaret i Skriften kan eller vil blive skjult for dem der beder i tro og som ikke vakler. 5 Mosebog 29:29; Mattæus 10:26 27; 1 Kor 2:10; Filipperne 3:15; Esajas 14:11; Mattæus 21:22; Joh. 14:13 14; 15: 7; Jakob 1: 5 6; 1 Joh. 5:13 14, 15.

4. For at forstå Biblens læresætninger skal du samle alle skriftstederne for det emne, du ønsker at undersøge; lad så hvert ord have sin rette indflydelse, og hvis du kan danne din teori uden selvmodsigelse, så kan du ikke tage fejl.
Esajas 28: 7-29; 35: 8; Ordsp. 19:27; Lukas 24: 27,44,45; Rom. 16:26; Jakob 5:19; 2 Pet. 1: 19,20

5. Skriften skal være sin egen fortolker, da det er en regel i sig selv. Hvis jeg stoler på en lærer, som skal udlægge det for mig, og han gætter sig frem til dens betydning eller ønsker at fortolke den på en bestemt måde på bekostning af hans sekteriske trosbekendelse eller for at synes klog, så bliver hans gætteri, ønske eller klogskab min regel og ikke Bibelen. Salme 19: 7-11; 119: 97-105; Mattæus 23: 8-10; 1 Kor 2: 12-16; Ezekiel 34: 18,19; Lukas 11:52; Malakias 2: 7

6. Gud har åbenbaret kommende begivenheder gennem syner, symboler og lignelser. På den måde er de samme ting ofte blevet åbenbaret igen og igen gennem forskellige syner, symboler og lignelser. Hvis du ønsker at forstå disse syner skal du kombinere dem i ét. Salme 89:19; Hoseas 12:10; Habakkuk 2:2; Ap.G. 2:17; 1 Kor 10: 6; Hebr. 9: 9, 24; Salm. 78: 2; Mattæus 8:13, 34; 1 Mosebog 41: 1-32; Daniel 2; 7; 8; Ap. G. 10: 9-16

7. Syner bliver altid nævnt som værende syner. 2 Kor 12: 1

8. Symboler har altid en billedsproglig betydning og bruges meget i profetier til at repræsentere fremtidige ting, tider og begivenheder; såsom bjerge, hvilket betyder regeringer; dyr, hvilket betyder riger; vand, hvilket betyder folk; lamper, hvilket betyder Guds Ord; dag, hvilket betyder år. Dan 2: 35, 44; 7: 8,17; Åb. 17: 1, 15; Salme 119: 105; Ezekiel 4: 6

9. Lignelser anvendes som sammenligninger for at illustrere emner og skal forklares på samme måde som symboler ifølge emnet og Bibelen. Mark 4:13

10. Symbolerne har somme tider to eller flere forskellige betydninger. For eksempel anvendes "dag" i overført betydning til at repræsentere tre forskellige tidsperioder.
•Ubestemt.
• Bestemt; en dag for et år.
• En dag for tusind år.

Hvis du sammensætter den rigtige konstruktion, så vil det harmonisere med Bibelen og give en god mening; ellers vil det ikke. Præd. 7:14; Ezekiel 4:6; 2Peter 3: 8

11. Hvordan kan man vide, hvornår et ord bruges i overført betydning ( symbolsk) : Hvis det giver god mening som den foreligger og ingen problemer skaber til de naturlige love, så må det forstås bogstaveligt; hvis ikke, skal det forstås billedligt. Åb. 12: 1,2; 17: 3-7

12. Hvis du gerne vil vide symbolernes sande betydning, skal du lede efter dette symbolske billedsprog gennem din Bibel. Der, hvor du finder det forklaret, anvend det på dit symbol; hvis det giver god mening, behøver du ikke lede længere; hvis ikke, søg efter igen.

13. For at vide om man har fat i den sande historiske begivenhed i forhold til opfyldelsen af en profeti: Hvis du finder hvert ord i profetien (efter symbolerne er forstået) er bogstaveligt opfyldt så kan du vide, at din historie er den sande begivenhed. Men hvis et ord mangler en opfyldelse så skal du kigge efter en anden begivenhed eller vente dens fremtidige udvikling. For Gud har styr på historien og profetiernes opfyldelse til punkt og prikke således at Guds sande trofaste børn aldrig bliver gjort til skamme. Salme 21: 5; Esajas 14: 17-19; 1 Peter 2: 6; Åbenbaringen 17:17; Ap.G. 3:18

14. Men den vigtigste regel af alle er, at du skal have tro. Det skal være en tro der kræver et offer. Hvis denne tro er prøvet, så ville den opgive sit kæreste objekt på jorden, verden og al dens begær, karakteren, livsførelsen, beskæftigelsen, venner, hjem, komfort og verdslig ære. Hvis nogle af disse vil hindre vores tro på en del af Guds ord, så ville vores tro vise sig at være forgæves. Vi kan ikke have tro, så længe en af disse motiver ligger og lurer i vores hjerter. Vi må tro på, at Gud aldrig vil miste sit Ord. Vi kan have tillid til, at Han, som tager sig af en spurv og tæller hårene på vores hoved, vil vogte oversættelsen af Hans eget Ord og kaste en barriere omkring det og forhindre dem, der oprigtigt stoler på Gud og sætter deres fulde tillid til Hans Ord, fra vildfarelser langt fra sandheden, selvom de ikke kan forstå hebraisk eller græsk.


"Disse er nogle af de vigtigste regler, som jeg finder, Guds Ord forpligter mig til at vedtage og følge, således at der skabes system og regelmæssighed. Og hvis jeg ikke er meget bedraget i denne forbindelse, har jeg fundet Bibelen som en helhed, en af de mest simple, enkle og let forståelige bøger, der nogensinde er skrevet, som indeholder beviser i sig selv for dens guddommelige oprindelse, og fuld af al den viden som vores hjerter kunne ønske at vide eller nyde. Jeg har fundet det til at være en skat, som verden ikke kan købe. Den giver en rolig fred i troen, og et fast håb i fremtiden. Den opretholder sindet i modgang, og lærer os at være ydmyge i velstand. Den forbereder os til at elske og gøre godt for andre og realisere sjælens værdi.

Den gør os dristige og tapre for sandheden og giver nerver i armen til at modsætte sig fejl. Den giver os et magtfuldt våben til at nedbryde utroskab og gør os kendt med den eneste modgift overfor synd. Den forklarer os hvordan døden skal erobres og hvordan gravens lænker skal brydes. Den fortæller os om fremtidige begivenheder og viser de nødvendige forberedelser at møde dem. Den giver os en mulighed for at samtale med Kongernes Konge og afslører de bedste lovpakker nogensinde vedtaget.

Dette er kun en svag visning af sin værdi; beklageligvis, hvor mange fortabte sjæle behandler den med omsorgssvigt, eller, hvad der er lige så slemt, behandler den som et skjult mysterium, som ikke kan forstås. O, min kære læser, gøre det til dit hovedstudium. Prøv det, og du vil finde det at være alt det, jeg har sagt. Ja, ligesom dronningen af Saba, der vil du sige at ikke engang halvdelen blev fortalt dig.

Den guddommelighed som undervises om i vores skoler, er altid baseret på nogle sekteriske trosbekendelser. Det kan lade sig gøre at tage et tom sind og imponere det med den slags, men det vil altid ende i et snæversynethed. Det frie sind vil aldrig være tilfreds med andres synspunkter.

Hvis jeg var ungdomslærer i guddommelighed, ville jeg først lære deres kapacitet og sind at kende. Hvis disse var gode, ville jeg få dem til at studere Bibelen for sig selv og sende dem ud fri til at gøre verden godt. Men hvis de ikke havde sindet, ville jeg stemple dem med en andens sind, skrive snæversynet på deres pande, og sende dem ud som slaver! "
William Miller - Views of the Prophecies and Prophetic Chronology, 20-24