Products

 

The products mentioned are not for sale, but are available for you to read on line. If you wish to purchase any of these books, write to the Dansk Bogforlag, bookshop. You can also write to me at henning@effata.dk and I will help you. henning@effata.dk

subjects: Swedish translations - books - sda songs - booklets - contents - assorted - greek

Workprogramme of Henning Pedersen

januar 1994 Vidnesbyrd for prædikanter og evangeliske arbejdere. Testimonies to Ministers and Gospel Workers. Teksten er oversat 100% og er korrekturlæst en gang og vejledning givet til usikre oversættelser. Kontroloversættelse mangler.
februar 1994 Råd til sabbatsskolearbejdet. Counsels on Sabbath School Work. Teksten er oversat 100% og er korrekturlæst en gang og vejledning givet til usikre oversættelser. Sagregister kompletteret. Kontroloversættelse mangler.
april 1994 I den store læges fodspor. Ministry of Healing. Indtastet fra Gotisk skrifttype, 1912. Navneord ændret til små bogstaver og de mest utidssvarende ord, ordvendinger og stavemåde er justeret. Indtastningen blev påbegyndt før Dansk Bogforlag gav melding om genudgivelse.
oktober 1994 Jesu Kristi Liv. The Great Controversy between Christ and Satan eller The spirit of Prophecy vol 2 & 3a. Indtastet fra Gotisk skrifttype, 1892. De mest utidssvarende ord, ordvendinger og stavemåde er justeret.
januar 1995 Vidnesbyrd for menigheden bind ni. Testimonies for The Church volume nine. Et sammendrag af "Vejledning for menigheden bd3", "Vidnesbyrd bind 9" 40% og nye oversættelser 4%. "Vidnesbyrd bind 9" er en ældre dansk oversættelse, og derfor er "Vejledning for menigheden" fremprivoriteret. Teksten er korekturlæst een gang.
december 1995 Vidnesbyrd for menigheden bind to. Testimonies for The Church volume two. Sammensat af eksisterende oversættelser, der fylder 21,53%, og nye oversættelser. Eksisterende oversættelser er hovedsageligt fra "Vejledning for menigheden bd1" Teksten er let korrekturlæst.
august 1996 Vidnesbyrd for menigheden bind tre. Testimonies for The Church volume three. Sammensat af eksisterende oversættelser, der fylder 31,64%, og nye oversættelser. Eksisterende oversættelser er hovedsageligt fra "Vejledning for menigheden bd1" Teksten er let korrekturlæst.
august 1996 Vidnesbyrd for menigheden bind otte. Testimonies for The Church volume eight. Sammensat af eksisterende oversættelser, der fylder 29,13%, og nye oversættelser. Eksisterende oversættelser er hovedsageligt fra "Vejledning for menigheden bd3"
juli 1997 Vidnesbyrd for menigheden bind syv Testimonies for The Church volume seven. Sammensat af eksisterende oversættelser, der fylder 56,8 %, og nye oversættelser. Eksisterende oversættelser er hovedsageligt fra "Vejledning for menigheden bd3" Teksten let korrekturlæst.
oktober 1998 Vidnesbyrd for menigheden bind fire. Testimonies for The Church volume four. Sammensat af eksisterende oversættelser, der fylder 30,33%, og nye oversættelser. Eksisterende oversættelser er hovedsageligt fra "Vejledning for menigheden bd1" Teksten er let korrekturlæst.
Rev. dec. 1998
1. gng dec. 1994
Vidnesbyrd for menigheden bind et. Testimonies for The Church volume one. Sammensat af eksisterende oversættelser, der fylder 22,35%, og nye oversættelser. Eksisterende oversættelser er hovedsageligt fra "Vejledning for menigheden bd1" Teksten er let korrekturlæst og der er givet vejledning i de sværeste oversættelser.
februar 1999 Vidnesbyrd for menigheden bind fem Testimonies for The Church volume five. Sammensat af eksisterende oversættelser, der fylder 46,83%, og nye oversættelser. Eksisterende oversættelser er hovedsageligt fra "Vejledning for menigheden bd2" Teksten er let korrekturlæst.
februar 1999 Vidnesbyrd for menigheden bind seks. Testimonies for The Church volume six. Sammensat af eksisterende oversættelser, der fylder 66,9%, og nye oversættelser. Eksisterende oversættelser er hovedsageligt fra "Vejledning for menigheden bd2 og bd3" Teksten er let korrekturlæst.
november 2008
Maj 2010
Troen jeg lever af The faith I live by. I første omgang blev bogen udsendt med 135 udvalgte andagtsstykker. I anden omgang blev resten af bogen oversat, således at hele bogen nu er på dansk.
november 2009 Udvalgte budskaber bind 3 Selected Messages vol 3. Printet i ganske få eksemplarer, men sat på ellenwhite.dk
2010 Review and Herald Review and Herald Løbende oversættelse af RH-artikler til ellenwhite.dk
18. februar 2011 Evangelisme Evangelism Hele bogen er tilgængelig. Egne oversættelser er mest fra breve og manuskrifter og nogle tidsskrifter. 65% af teksten er hentet fra eksisterende oversættelser. Afsnitsoverskrifterne er oversat.
21. december 2011 Sind, karakter og personlighed Mind, character and personality Hele bogen er tilgængelig. Egne oversættelser er mest fra breve og manuskrifter og nogle tidsskrifter. 65% af teksten er hentet fra eksisterende oversættelser. Afsnitsoverskrifterne er oversat.
5.marts 2012 Livsskildringer af Ellen G. White Life sketches of Ellen G. White Hele bogen er tilgængelig. Kapitel 1-41 indgår i dansk database, som Ellen Whites eget vidnesbyrd. Kapitel 42-61 er også tilgængelig, men er ikke i databasen, fordi det kun er indsatte egw-citater.
26.maj 2012 Profetiens ånd bind 1 Sprit of the Prophecy Volume 1 Oversættelserne i kapitel 1-14 er fra ”Den store Strid mellem Kristus og hans Engle og Djævelen og hans Engle”. Resten af bogen er nyoversat.
27. august 2012 Kristi lefnad. The Great Controversy between Christ and Satan eller The spirit of Prophecy vol 2 & 3a. Indtastet fra Gotisk skrifttype, 1892. Bogen er indskrevet på svensk, og ekstern korrektur foretages.
17.september 2012 Profetiens ånd bind 3 Sprit of the Prophecy Volume 3 Oversættelserne i kapitel 1-19 er fra ”Jesu Kristi liv”. Resten af bogen er nyoversat.
31. december 2012 SDA bibelkommentaren af E.G.White SDA Biblecommentary by E.G.White Oversættelse af kommentar til både GT og NT færdig. Blev påbegyndt i 2010.
19. august 2013 Råd til forældre lærere og studerende Counsels to Parents, Teachers, and Students Det meste bogen er oversat, enklete uddrag kommer fra vidnesbyrdene, og enkelte afsnit fra Uddannelse.
29. september 2013 akiũnerssuaĸ The great controversy Alle apostroffer og tildetegn tilføjet og øvrige skannignsfejl rettet - det samme gælder Kristusimut avkutigssaĸ.
9.november 2014 Åndelige gaver bind 1 og 2 Spritual Gifts Volume 1 and 2 Bind 1 er fra "Budskaber til menigheden" Store dele af bind 2 er nyoversat.
6. marts 2015 Skildringer af Paulus liv Sketches from the Life of Paul Kapitel 2-14 og 32 er fra "Profetiens Ånd bd 3"
3. januar 2017 Særlige vidnesbyrd om uddannelse Special Testimonies on education Alt oversat.
3. februar 2017 Grundprinipper for kristen uddannelse Fundamentels for Christian Education Manglende artikler oversat, samt overført i artikelsamling.
10. december 2017 Den store strid 1890 Great controversy, 3 edd. Oversat i Whites samtid.
9. december 2018 Sydstaternes arbejde The Southen Work
19. februar 2019 Genløsningens historie The Story of Redemption Alle kapitler nyoversat
20. januar 2022 Kristen afholdenhed og bibelhygienisk renhed Christian Temperance and Bible Hygiene

Swedish translations

juni 2008 Berättelsen om Jesus The story of Jesus, Christ our Saviour Fullständigt översatt av L. Sundstad.
januari 2011 Sigens of the times Sigens of the times 12 artiklar på svenska - delvis översatt, och bearbetat utifrån dansk text.
juni 2011 Vittnesbörd för församlingen band 8 Testimonies for the Church vol 8 Endast vissa delar nyöversatta av L. Sundstad, resten från "Vägledning för Församlingen".
september 2011 Hängiven Herren Santification Fullständigt översatt av L. Sundstad.
september 2011 De sista dagarnas händelser Last Day Events Bearbetad utifrån dansk översättning och engelsk text.
oktober 2011 Vittnesbörd för Församlingen band 7 Testimonies for the Church vol 7 Endast vissa delar översatta av L. Sundstad, resten från "Vägledning för Församlingen".
december 2011 Det adventistiska hemmet The Adventist home Bearbetad utifrån norsk översättning och engelsk text
mars 2012 Review and Herald Review and Herald 78 artiklar på svenska - både nyöversatta, delvis översatta, och bearbetade utifrån dansk text.
4. juli 2012 Evangeliets tjänare Gospel Workeres En del har ställts samman av existerande översättningar, resten översatt utifrån den norska översättningen med den engelska texten i bakgrunden.
27. augusti 2012 Kristi lefnad delar av Spirit of prophecy vol 2 - 3 Indskrivna manuellt av mig själv, extern korrektur påbörjad.
5. oktober 2012 Vittnesbörd för Församlingen band 6 Testimonies for the Church vol 6 Bara vissa delar översatta av Kärl.., resten från "Vägledning för församlingen"
22. mars 2013 Vittnesbörd för Församlingen band 9 Testimonies for the Church vol 9 Bara vissa delar översatta av Smårs.., resten från "Vägledning för församlingen". Inte korrektur på "Vägl. f. församlingen".
22. september 2013 Vittnesbörd för Församlingen band 5 Testimonies for the Church vol 5 Bara vissa delar översatta av Kärl.., resten från "Vägledning för församlingen"
26. maj 2014 Ett nytt Liv [Bortom Väckelsen] Revival and Beyond översatt av L. Sundstad.
. 2. maj 2014 Vittnesbörd för Församlingen band 1 Testimonies for the Church vol 1 biografisk skiss översatt av S Kvamme
Resten är vissa delar övers av Kärl.., resten från "Vägledning för församlingen"
31. mars 2015 Vittnesbörd för Församlingen band 2 Testimonies for the Church vol 2 Bara vissa delar översatta av Kärl..., resten från "Vägledning för församlingen"
9. september 2015 Profeter och kungar Propheths and kings Seneare korrektur
12. oktober 2015 SDA Bibelkommentar 7A Nya Testamentet SDA Bibelcommentary 7A New Testament
27. februari 2016 Vittnesbörd för Församlingen band 4 Testimonies for the Church vol 4 Bara vissa delar översatta av Kärl..., resten från "Vägledning för församlingen"
28. augusti 2016 Kampen mellan Kristus och Satan Spirit of Prophecy vol 4 översatt av Lennart Sundstad från danska
26. september 2016 Vittnesbörd för Församlingen band 3 Testimonies for the Church vol 3 Bara vissa delar översatta av flera översättare, resten från "Vägledning för församlingen". Avslutning på alla 9 band.
5. mars 2017 EGW bibelkommentar 7A EGW biblecommentary 7A Komplettering av egw-kommentar av gamla testamentet
13. april 2017 Utvalda budskap band. 1 Selected Messages vol 1 Från norska "På fast grunn"
25. maj 2017 Profetians Ande band 1 Spirit of Prophecy vol 1 översatt av Lennart Sundstad från danska
28. november 2017 Utvalda budskap band. 3 Selected Messages vol 3 översatt
17. december 2017 Den stroa striden 1895 The Great Controversy 3th ed online
3. mars 2018 Utvalda budskap band. 2 Selected Messages vol 2 översatt
20. augusti 2018 Vittnesbörd till Predikanter och Bibelarbetare Testimonies to Ministers and Gospel Workers. översatt av Lennart Sundstad
23. oktober 2018 Guds Söner och Döttrar Sons and Daughters of God översatt av Lennart Sundstad
10. januar 2019 Tron jag lever av The Faith I live by översatt av Lennart Sundstad
21. marts 2019 Ellen G. Whites Liv i Skisser Life sketches of Ellen G. White översatt av Lennart Sundstad
2. juni 2019 Paulus' Liv i Skisser Sketches from the Life of Paul översatt av Lennart Sundstad
22. februari 2022 I Hälsans Tjänst Medical Ministry översatt av Lennart Sundstad
books

 

sda songs

 • Salmebog for sda menighederne filbetgn sda-sl
 • Adventungdommens sangbog. filbetgn aus
 • Vi har et håb... (den blå sangbog), formidles ikke af mig, e-mail til mig
 • Lovsynger Herren filbetgn lh Tekstudgave af ældre sda-salmer, der en gang blev anvendt i Roskilde.
 • Skandinavisk Sangbog filbetgn ss Kun de danske sange der ikke står i Salmebogen. Historiske salmer.

 

booklets

 • Love fra Mosebøgerne. filbetgn lov Lovene er sat op på mere overskuelig måde. 20 sider. Nov 1997. Dertil er Profetiens ånds kommentarer til tibudsloven, og forskellige bibeloversættelser af tibudsloven.
 • Oversættelse af kapitler og kapitelnavne i Profetiens Ånd filbetgn oversb En nyttigt værktøj hvis du skal finde en oversættelse af den amerikanske tekst - eller en dansk (norsk) sidehenvisning fra den amerikanske tekst.
 • Seks breve til et Jehovas vidne filbetgn Jvh 32 sider jfr. titlen. Der er også lavet en særlig traktat.
 • Skriftens ord. filbetgn. Manna*. Lommehæfte med 51 eller 31 forskellige skriftsteder. Stor udgave (51): Dansk, norsk, svensk, færøsk, tyrkisk. Lille udgave (31): grundsprogene, finsk, tysk, hollandsk, fransk, spansk, portogisisk, italiensk, polsk, tjekkisk, slovakisk, ungarsk, rumænsk, serbisk, kroatisk, russisk.
 • Uriah Smiths betragtninger over Daniel 1, 2, 6, 7 og 8

 

: Viser indholdet af bogværkerne.

 • Betragtninger over Daniels bog og Åbenbaringen af Uriah Smith. filbetgn. DÅUS

  Alfa og Omega. filbetgn. AO Bogværket er på norsk

  Spirit of Prophecy. filbetgn. INDSP Oversigt over de 50 EGW bøger sat ind i Spitit of Prophecy's tre store bind.

assorted:

 • Ellen G White litteraturen. filbetgn. EGWLIT. En oversigt over 108 forskellige amerikanske EGW bøger, og deres eventuelle danske (norske) oversættelser.
 • Sabbatsskolelektie overskrifter filbetgn. SS. Viser de kvartalsvise overskrifter for sabbatsskoler fra 1961.
 • Supplement til "vejl for menigh." filbetgn. VMS. Omfatter de stykker i "Vidnesbyrd til menigheden" og Vidnesbyrd bind ni" som ikke står i "Vejledning for menigheden". Teksten er ikke gennemlæst siden indtastning. Udsendt første gang Juli 1994.
 • Vurdering af SLF. filbetgn. SLFVUR. På opfordring er der draget sammenligninger i disse oversættelser. Otte afsnit er sammenlignet fra "Ministriy of healing", "I den store Læges Fodspor" (original opsætning) "I den store Læges fodspor" (edb udgaven) "Vejen til et bedre liv", "Helse og Livsglede" (Norsk)

 

greek

 • Græsk-dansk ordbog over ny testamente filbetgn. GRORD Også med norske oversættelser. ca 5200 opslagsord. Oversættelserne er hentet fra de autoriserede bibeloversættelser, og med henvisningsnumre til andre ordbøger.
 • Opslag af græske verber og participier og substantiver og adjektiver alfabetisk efter ordets endelse. filbetgn. VPA og SAA. Er hentet fra paradigmerne i en græsk gramatik. Man kan hurtigere finde ordets gramatiske sammenhæng.
 • Hyppigt forekommende ord i NT filbetgn. GRGL ca 450 ord udvalgt efter ordbog
 • Bibelernes oversættelser af samme græske ord. filbetgn. ANAL 82 forskellige græske ord. Forkomster fra 1948,1992 oversættelsen; Seidelin, og de norske 1930, 1978 oversættelser og KJV.

Other things than named, is also maded.