Tillbaka

Noas Ark och Dinosaurier

Skapelseforskaren John Woodmorappe tror, att 8 000 djurarter följde med på Noas ark. Kan det tänkas, att dinosaurien var en av dessa?

"Hur kunde så många djur rymmas på Noas ark?" Så undrar många skeptiker.

Men vet Du, hur stor arken var och antalet djur ombord på den? I 1. Mosebok 6:20 säger Bibeln: Av fåglarna efter deras slag, av fyrfotadjuren efter deras slag och av alla kräldjur på marken efter deras slag skall ett par av varje slag gå in till dig för att förbli vid liv.

Noa behövde inte ha med sig havsdjur och insekter. Skapelseforskaren John Woodmorappe har räknat ut, att världen i allt har 8 000 djurraser (innefattande några utdöda raser). Gånger två betydde det, att det skulle ha varit plats åt över 16 000 djur ombord.

När man tänker på att hästar, zebror och åsnor säkert härstammar från hästfamiljen, behövde Noa inte ha med ett par var av dessa djur. Även hundar och vargar härstammar säkert från en enda familj, så de behövde inte hundratals olika hundar.

"Men hur kunde det finnas utrymme åt 16 000 djur på arken, och i synnerhet den store dinosaurien?"

Fastän det kanske finns 668 namn på dinosaurier, förekom det måhända enbart 55 olika slags dinosaurier. Dessutom var det inte alla dinosaurier, som var så stora som brachiosaurusen, och de dinosaurier som var ombord på arken har säkert varit "tonåringar", och därför mycket mindre.

Enligt 1. Mosebok 6:15, var storleken på arken 300 x 50 x 30 alnar. Det vill säga omkring 460 x 75 x 44 fot, alltså med en volym på 1,54 million kubikfot (42 946 m3). (Se Anmärkning.)

Forskare har beräknat, att det är detsamma som volymen hos 522 järnvägsvagnar, som var och en kan innehålla 240 får. Faktiskt är det blott 11 % av alla landdjur, som är större än får. Utan att fördjupa oss i matematiken (se boken "Noah’s Ark: A Feasibility Study"), skulle de ungefär 16 000 djuren ha fyllt mycket mindre än halva utrymmet i arken (även med en begränsad yta att röra sig på).

Slutledning
Bibeln är trovärdig på alla områden, också vad gäller förklaringen om arken (och den världsomspännande syndaflodskatastrofen). En kristen behöver inte hysa någon blind tro på, att det verkligen förekom en ark. Vad Bibeln säger om arken kan nämligen mätas och prövas i dag. Som det står skrivet: "Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger" (1. Petrusbrevet 3:15). Det är särskilt viktigt i vår tid, när så många människor hånar Bibeln i jämförelse med så kallad "vetenskap".

Anmärkning:
Artikelns författare räknar med babyloniska alnar. I fall Moses använde sig av egyptiska alnar, skulle arken ha varit ändå större, nämligen: 48 080 m3