Tilbage

Avisartikel om evolutionens troværdighed.

Ganskevidst lader afslutningsteksten fra reklamen for en DVD-serie om livets opståen til at være imponerende: ”Se den fantastiske historie om hvordan ingenting blev til alting”! Det var også en fantastisk historie, om penge der satte sig selv på bankkontoen uden forudgående indsætning. I Trollhättan skulle biler skabes, ved at man kastede en tændt dynamitstav ind på fabrikken, osv.

I en pjece om videnskab og evolution læser jeg anmærkninger om en teori angående universets første begyndelse: Uden hjælpemidler trykkede ingenting (fra ovennævnte DVD-serie) sig selv sammen til et yderst lille, tomt punkt. Punktet udvidede eller sprængte sig siden, uden energi. Så fremkom helium og fugt – tomrummet havde fyldt sig selv med indhold! Øvrige grundelementer skulle have opstået gennem yderligere sprængninger.

I mangel på tyngdekraft (gravitation) skulle sammentrykningen dog aldrig have standset. Ingenting havde da i evighed faldt ind i sig selv. Og uden gravitation skulle udvidelsen ikke heller have ophørt. Da havde alting været et tomrum og Du hade ikke fået denne brevskriver.

Den allerede umulige ursuppe skulle blot have skabt stråling, og det giver intet univers. Skabelsen, derimod, bygger op, det forstør ikke. Big Bang udelukker dermed sig selv. En svensker vil der ikke forventes at tænke så, men vi kan jo ikke bortse fra fakta.

Endvidere fra pjecen: Gaser, en type brint og helium, klumper sig ikke sammen. Altså skulle materien i det friktionsfrie (= uden modstand) verdensrum have fortsat at med at spredes i al evighed. Endog lader materien til at have samlet sig, uden plan eller Skaber, til universet. Naturlagerne må, ifølge evolutionstanken, have opfundet sig selv. SAAB kunde derigennem droppe sin udviklingsafdeling, da nye modeller tegnes og fremstiller sig selv hos konkurrenterne?

Derudover er universet matematisk opbygget, yderst velordnet og fint afstemt. Uden præcise naturlove fra første begyndelse, skulle planeterne have faret omkring som løse høns, eller have stødet ind imod hinanden! En ”stor smæld” hade derfor umuliggjort himmellegemernes ekstra omløbsbaner. En eksplosion medfører kaos, ikke orden.

Vor ikke-himmelske Fader Evolutionen gjorde derfor et stort fejlgreb; Han (Hun?) burde naturligvis have bygget energi ind i materien og allerede i begyndelsen have skabt sammenhængende materie, dvs. uden at saboterende sprængninger medført unødigt arbejde med sammentrækning af materien til stjerneverdener og liv. Slumpens blinde virkninger skulle helst have gjort som Gud i Første Mosebog 1 og frembudt planeter og deres levende skabninger samt nødvendige naturlove. Eftersom Skaberen ikke tillades i Sverige, står vi unægtelig overfor et naturvidenskabeligt bryderi af vældige proportioner.

Fra DVD:en The Privileged Planet (som jeg ikke bare har læst reklamen for) fremgår det, eksempelvis, forudsætninger for liv i verdensrummet i dag. Her følger nogle af dem: Planeten skal ligge indenfor den beboelige zone (lå Jorden 5% nærmere Solen, vare den lige så varm som Venus. 20% længere bort og den var kold som Mars). Den skal kredse omkring ligesom en stjerne; være beskyttet af gasarter; have en næsten cirkelrund omløbsbane omkring sin sol; have en iltrig atmosfære; besidde dem rigtige masse; selv omkredses af en måne; være udrustet med et magnetfelt. Ja, det behøver bevægelige dele i jordskorpen, flydende vand, korrekt forhold mellem vand og kontinenter og tilpas hurtig rotation. Alle forudsætninger må opfyldes samtidigt. At det skulle være sket af sig selv, er matematisk umuligt. Desuden skulle små fejl i fysikkens love – som er ensartet i verdensrummet – forhindre liv. Endelig er det smukke, iagttagelsesværdige univers lettest at betragte og udforske fra netop vor lille prik i altet.

Hvordan kom skabelsen alligevel til? Har Du løst gåden – skriv da til dette blad og del med Dig af Din indsigt!

Lennart Sundstad
Lit