Tillbaka

Insändare om evolutionens trovärdighet.

Visst låter slutklämmen ur reklamen för en DVD-serie om livets uppkomst imponerande: ”Se den fantastiska historien om hur ingenting blev till allting”! Det vore också en fantastisk historia, om pengar alstrade sig själva på bankkontot utan föregående insättning. I Trollhättan skulle bilar skapas, genom att man slängde in en tänd dynamitstav på fabriken, osv.

I ett flygblad om vetenskap och evolution läser jag anmärkningar beträffande en teori angående universums första början: Utan hjälpmedel tryckte ingenting(från DVD-serien ovan) ihop sig självt till en ytterst liten, tom punkt. Punkten utvidgade eller sprängde sig sedan, utan energi. Så uppkom helium och väte - tomrummet hade fyllt sig självt med innehåll! Övriga grundämnen tros ha uppstått genom ytterligare sprängningar.

I avsaknad av tyngdkraft (gravitation) skulle dock sammantryckningen aldrig ha avstannat. Ingenting hade då i evighet fallit in i sig självt. Och utan gravitation skulle utvidgningen inte heller ha upphört. Då hade allting varit ett tomrum och Du hade inte fått denna insändare.

Den redan omöjliga ursmällen skulle bara ha orsakat strålning, och det ger inget universum. Skapande, däremot, bygger upp, det förstör inte. Big Bang utesluter därmed sig själv. En svensk förväntas icke tänka så, men vi kan ju inte bortse från fakta.

Vidare från flygbladet: Gaser, typ väte och helium, klumpar inte ihop sig. Alltså skulle materien i den friktionsfria (= utan motstånd) rymden ha fortsatt att spridas i all evighet. Ändå lär materien ha samlat sig, utan plan eller Skapare, till universum. Naturlagarna måste, enligt evolutionstanken, ha uppfunnit sig själva. SAAB kunde därigenom skrota sin utvecklingsavdelning, ty nya modeller ritar och tillverkar sig själva hos konkurrenterna?

I tillägg är universum matematiskt uppbyggt, ytterst välordnat och fint avstämt. Utan precisa naturlagar från första början, skulle planeterna ha farit omkring likt vilsna höns, eller ha störtat in mot varandra! En ”stor smäll” hade därför omöjliggjort himlakropparnas exakta omloppsbanor. En explosion medför kaos, inte ordning.

Vår icke-himmelske Fader Evolutionen gjorde därför ett svårt misstag; Han (Hen?) borde självklart ha byggt in energin i materien och redan i begynnelsen ha skapat sammanhängande materia, dvs. utan saboterande sprängningar medförande onödigt arbete med sammanfogning av materien till stjärnevärldar och liv. Slumpens blinda verkningar skulle helst ha gjort som Gud i Första Moseboken 1 och talat fram planeter och deras levande varelser samt nödvändiga naturlagar. Eftersom Skaparen inte tillåts i Sverige, står vi onekligen inför ett naturvetenskapligt bryderi av väldiga proportioner.

Av DVD:enThe Privileged Planet (som jag inte bara läst reklamen för) framgår, exempelvis, tjugotalet förutsättningar för liv i rymden. Här följer några av dem: Planeten skall ligga inom den beboeliga zonen (låge Jorden 5% närmare Solen, vore den het som Venus. 20% längre bort och den vore kall som Mars). Den skall kretsa kring rätt slags stjärna; vara skyddad av gasjättar; ha en nästan cirkelrund omloppsbana kring sin sol; äga en syrerik atmosfär; besitta rätt massa; själv kretsas av en måne; vara utrustad med ett magnetfält. Ja, det krävs rörliga delar i jordskorpan, flytande vatten, korrekt förhållande mellan vatten och kontinenter och lagom snabb rotation. Alla förutsättningar måste uppfyllas samtidigt. Att det skulle ha skett självmant, är matematiskt omöjligt. Dessutom skulle små fel i fysikens lagar - som är enhetliga i världsalltet - hindra liv. Slutligen är det vackra, iakttagbara universum lättast att betrakta och utforska från just vår lilla prick i alltet.

Hur kom skapelsen likväl till? Har Du löst gåtan - skriv då till denna tidning och dela med Dig av Dina insikter!

Lennart Sundstad
Lit