Och Gud skapade . . . .

       
Jordens första vecka
1. dagen
söndag
Ljuset
2. dagen
måndag
Valv och vatten skiljs åt
3. dagen
tisdag
Vatten och land skiljs åt. Örter och frukträd skjuter upp.
4. dagen
onsdag
Sol, måne och stjärnor
5. dagen
torsdag
Djur till havet och luften
6. dagen
fredag
Jordens vilda djur och kryp
- samt människan
7. dagen
Sabbat
(lördag)
Sabbaten välsignas och helgas som vilodag
1. Mos. 1: 3-5
1. Mos. 1: 6-8
1. Mos. 1: 9-13
1. Mos. 1: 14-19
1. Mos. 1: 20-23
1. Mos. 1: 24-31
1. Mos. 2: 2-4a

Under de 6 017 år som har gått sedan dess, har veckan fullbordats var sjunde dag. Detta har vi ej tillåtelse, att ändra på. Dan.7:25.

Det exakta talet kommer sig av uppteckningar i 1. Mos. kap 5, och flera andra platser i Bibeln, som bl.a. är avsedda för att räkna ut mänsklighetens ålder.

1 656 år senare kom syndafloden, och svämmade över hela jorden. Det medförde stora förändringar, och bestämde mycket av den geologi, som vi känner till i dag. Syndafloden står beskriven i 1. Mos. 6-8.


Länkar:   www.genesis.nu - skabelse.dk - Ex Nihilo - jdl.dk

Artiklar

  • Insändare om evolutionens trovärdighet.
  • Att tro på skapelsen
  • Noas Ark och dinosaurier
  • Översköterskans Berättelse
    Nätplatsen tillhör
    e f f a t a . s e