Tilbage

At tro på skabelsen

Jeg tror, at det vil falde mange for brystet at påstå, at alle dage, uger og år siden skabelsen kan udregnes helt eksakt.

Der er mange måder at tro på Gud som skaber.

Adventister er traditionelt set fundamentalister. De opfatter skabelsesberetningen som en historisk nøjagtig og præcis beretning, og ikke som en overlevering der er videregivet fra menneske til menneske gennem generationer inden den endelig blev nedskrevet.

Skal du hævde adventisternes traditionelle holdning, skal du naturligvis lancere din hjemmeside med samme fundamentale syn som det der f.eks. står i "Evolutionens ikoner". . . . .

Men prøv lige også at gå ned i . . . . (nærmeste folkekirke). . . . og tal med én af præsterne dér om, hvordan vedkommende opfatter troen på Gud som skaber.

Jeg er sikker på, at du dér vil få en anden "tolkning" end den helt bogstavelige og fundamentale behandling af skabelsesteksten som adventisterne hævder, og som de ifølge deres tradition er forpligtiget til at viderebringe.

I 2006 troede 86% af danskerne på evokutionslæren, medens de sidste 14% så indeholdt den andel der hævder en bogstavelig og fundamentalistisk tro på 1. Mosebog kap 1-3.

Hos grundtvigske folkekirkekristne - især - lader man viden og tro være adskilt fra hinanden. Man siger, at videnskab svarer på HVORDAN tingene hænger sammen, mens religion giver et bud på HVORFOR tingene hænger sammen.

Derfor vil diskussionen om evolution contra skabelse være helt meningsløs for bl.a, denne kategori af mennesker. Man kan sagtens have Darwin og Gud på én gang uden nogen konflikt. De skal bare placeres i hvert sit "rum".

Nødvendigheden af denne "ruminddeling" skyldes så, at mennesker er for små til at kunne overskue den samlede integrerede sandhed i dette spørgsmål. Så hellere i ydmyghed inddele i de to rum, og lade Gud om at "bære" den samlede sandhed i overblikket for os. Dette har vi måske særlig brug for i vore dage, hvor verdensbilledet jo er blevet ændret væsentligt siden de dage, hvor Bibelen blev skrevet.

Også dette kan vel kaldes tro.

Med venlig hilsen! Svend-Erik Pedersen


Om du har kommentar til dette, kan du sende på e-post. Så vil dit indlæg indføjes neden under.