Tillbaka

Att tro på skapelsen

Jag tror, att det kommer att verka stötande för många att påstå, att alla dagar, veckor och år sedan skapelsen går att räkna ut helt exakt.

Det finns många sätt, att tro på Gud som Skapare på.

Adventister är traditionellt sett fundamentalister. De uppfattar skapelseberättelsen som en historiskt riktig och precis berättelse, och inte som ett överlämnande mellan människor genom tidsåldrar, tills det slutligen nedtecknades.

Skall Du hävda adventisternas sedvanliga hållning, skall Du naturligtvis lansera Din hemsida med samma fundamentala syn som exempelvis står i "Evolutionens ikoner". . . . .

Men prova också att besöka . . . . (närmaste danska statskyrkoförsamling). . . . och tala med någon av prästerna där om, hur vederbörande uppfattar tron på Gud som Skapare.

Jag är säker på, att Du där kommer att få en annan "tolkning" än den helt bokstavliga och fundamentala behandling av skapelsetexten som adventisterna hävdar, och som de enligt sin tradition är förpliktade att föra vidare.

År 2006 trodde 86 % av danskarna på evolutionsläran, medan återstående 14 % omfattade den andel som hävdar en bokstavlig och fundamentalistisk tro på 1. Mosebok kap 1-3.

Grundtvigska medlemmar av danska statskyrkan - i synnerhet - låter vetande och tro vara åtskilda från varandra. Man säger, att vetenskapen svarar på HUR saker och ting hänger samman, medan religionen ger en aning om VARFÖR saker och ting hänger samman.

Därför kommer diskussionen om evolution kontra skapelse att vara helt meningslös för bl.a. denna kategori människor. Man kan helt enkelt ha Darwin och Gud på samma gång utan någon konflikt. De skall bara placeras i var sitt "rum".

Nödvändigheten av denna "rumsindelning" sägs bero på, att människor är för små för att kunna överskåda den samlade, enhetliga sanningen om denna fråga. Så hellre i ödmjukhet indela saken i de två rummen, och låta Gud "bära" den samlade sanningen i Sin överblick åt oss. Detta har vi måhända god användning för i våra dagar, där världsbilden ju har förändrats väsentligt sedan de dagar, då Bibeln skrevs.

Även detta kan väl kallas för tro.

Med vänlig hälsning! Svend-Erik Pedersen


Om Du har en kommentar till detta, kan Du sända den via e-post. Därefter kommer Ditt inlägg att införas här nedan.