E F F A T A

"Öppna dig!"

- sade Jesus till den dövstumme mannen. Mark 7:34

Nu är det sabbat

Veckans tanke

Nu hade han blivit än mer förhärdad. Han kunde bara inte stå ut med Jesu tystnad. Han blev mörk i ansiktet av ilska, och hotade argt Frälsaren, som förblivit oberörd och tyst. Kristus hade kommit till världen, för att hela de förkrossade. Kunde Han ha sagt ett ord, för att läka av synd sjuka själars sår, skulle Han inte ha hållit tyst. Men Han hade inga ord till dem, som endast trampade sanningen i smutsen. - Berättelsen om Jesus sida. 130


Kristen Litteratur ur adventistiska lärosatser, texter av Ellen G. White, bibliska citat, bibliska bilder mm finner Du
 • Kristen Litteratur
 • Adventistiska lärosatser
 • Nu är Jorden 6023 år. mera info....
 • Texter av Ellen G. White, bibliska citat, mm
 • Bibliska bilder


 • Bileam på åsnan
  Åsnan såg Herrens ängel och lade sig ner under Bileam, som blev rasande och slog henne med sin käpp. Då öppnade Herren åsnans mun, och hon sade till Bileam: ”Vad har jag gjort dig? Det är tredje gången du slår mig.” - 4.Mos.22,27-28

  - mera under Bibliska bilder
        -       Hemsidorna startade 11/8 1999.