E F F A T A

"Öppna dig!"

- sade Jesus till den dövstumme mannen. Mark 7:34Veckans tanke

Kristi försoningsverk inleddes i och med inledningen på människors syndande och lidande och elände, ja, så snart som människan blev en överträdare. Lagen avskaffades inte, för att rädda människan och föra henne i förening med Gud. Nej, Kristus iklädde Sig rollen som hennes Borgensman och Förlossare, genom att bli synd för människan, för att människan skulle kunna bli Guds rättfärdighet i och genom Honom, som var ett med Fadern. - Selected Messages, Band 3, sidan 194.


Kristen Litteratur ur adventistiska lärosatser, texter av Ellen G. White, bibliska citat, bibliska bilder mm finner Du
 • Kristen Litteratur
 • Adventistiska lärosatser
 • Nu är Jorden 6026 år. mera info....
 • Texter av Ellen G. White, bibliska citat, mm
 • Bibliska bilder


 • Daniel och hans tre vänner
  Daniel var emellertid fast besluten att inte göra sig oren genom mat och vin från kungens bord. Därför anhöll han hos överste kammarherren att slippa det orena. - Dan.1,8

  - mera under Bibliska bilder
        -       Hemsidorna startade 11/8 1999.