E F F A T A

"Öppna dig!"

- sade Jesus till den dövstumme mannen. Mark 7:34

Nu är det sabbat

Veckans tanke

Moses såg Guds härlighet då han var gömd i klippan. Det är när vi gömmer oss i den losslitna klippan som Kristus kommer att skydda oss med sin egen genomstungna hand, och vi kommer då att få höra vad Herren har sagt till sina tjänare. Gud kommer att uppenbara sig för oss som han gjorde för Moses som "en Gud, barmhärtig och nådig, långmodig och stor i mildhet och trofasthet, som bevarar nåd mot tusenden, som förlåter missgärning och överträdelse och synd". 2 Mos 34:5, 6. - Såningsmannen s. 124


Kristen Litteratur ur adventistiska lärosatser, texter av Ellen G. White, bibliska citat, bibliska bilder mm finner Du
 • Kristen Litteratur
 • Adventistiska lärosatser
 • Nu är Jorden 6025 år. mera info....
 • Texter av Ellen G. White, bibliska citat, mm
 • Bibliska bilder


 • Samuels överlämnande åt templet
  Det var om detta barn jag bad, och Herren har gett mig vad jag bad honom om. - 1.Sam.1,27

  - mera under Bibliska bilder
        -       Hemsidorna startade 11/8 1999.