E F F A T A

"Öppna dig!"

- sade Jesus till den dövstumme mannen. Mark 7:34Veckans tanke

Välj Dina ord med omsorg, så att de är passande, kryddade med salt. Då kommer Din själ att hela tiden sträcka på sig för att nå högre upp. Om detta är Din inställning, kommer Guds frid inte att vara en tillfällig gäst, utan en gäst som stadigt håller till hos Dig och som härskar i Ditt hjärta. Guds Ande kommer att mjuka upp själen och göra den lugn samt förädla karaktären. Vad är sund fromhet annat än en välbalanserad erfarenhet? Vi måste ha mer tro. Själens uttalande borde lyda: «Eftersom Jesus lever, skall jag också leva.» I Kristus har vi frihet, och om vi alltid ser på honom i tro, kommer vi att ha en välsignad visshet om hans närvaro. Men i fall vi förvränger hans kärlek och kraft, kommer vi att vanära Gud. Det är vår stora förmån, att alltid ha Jesus som vår hjälpare. - Signs of the Times 24. mars 1890


Kristen Litteratur ur adventistiska lärosatser, texter av Ellen G. White, bibliska citat, bibliska bilder mm finner Du
 • Kristen Litteratur
 • Adventistiska lärosatser
 • Nu är Jorden 6024 år. mera info....
 • Texter av Ellen G. White, bibliska citat, mm
 • Bibliska bilder


 • Bulta påå en stängd dörr
  När väl husets herre har stigit upp och låst porten och ni blir stående utanför och bultar och säger: Herre, öppna för oss! så kommer han att svara: Jag vet inte vilka ni är. - Luk.13,25

  - mera under Bibliska bilder
        -       Hemsidorna startade 11/8 1999.