E F F A T A

"Öppna dig!"

- sade Jesus till den dövstumme mannen. Mark 7:34Veckans tanke

Kristi försoningsverk inleddes i och med inledningen på människors syndande och lidande och elände, ja, så snart som människan blev en överträdare. Lagen avskaffades inte, för att rädda människan och föra henne i förening med Gud. Nej, Kristus iklädde Sig rollen som hennes Borgensman och Förlossare, genom att bli synd för människan, för att människan skulle kunna bli Guds rättfärdighet i och genom Honom, som var ett med Fadern. - Selected Messages, Band 3, sidan 194.


Kristen Litteratur ur adventistiska lärosatser, texter av Ellen G. White, bibliska citat, bibliska bilder mm finner Du
 • Kristen Litteratur
 • Adventistiska lärosatser
 • Nu är Jorden 6029 år. mera info....
 • Texter av Ellen G. White, bibliska citat, mm
 • Bibliska bilder


 • Den modiga drottning Ester
  Kungen sträckte den gyllene spiran mot Ester, och hon reste sig och trädde fram till honom. - Est.8,4

  - mera under Bibliska bilder
        -       Hemsidorna startade 11/8 1999.