E F F A T A

"Öppna dig!"

- sade Jesus till den dövstumme mannen. Mark 7:34Veckans tanke

En impuls, en känslomässig övning, är inte tro eller helgelse. Helgelse är att göra allt det som Gud pålägger oss. Somliga av Er har inte gjort det, eftersom Ni har vänt bort blicken från Jesus och har betraktat Er själva. Några har utestängt Kristus från sitt liv, eftersom de har känt sin egen ovärdighet. Men Kristus dog på korset på Golgata för de orättfärdiga och ovärdiga. Om Ni ser på honom, kommer Ni då att gå förtappade? Nej, Ni skall se och leva. Du som känner, att Din insats är ovärdig och full av ofullkomligheter, Du som är sliten och bär på tunga bördor, Jesus ber Dig om att komma till honom, så att Du kan finna ro för Din själ. Jesus önskar, att Du skall bära hans ok och lyfta hans bördor, och han säger att hans ok är milt och hans börda är lätt. - Signs of the Times 24. marts 1890


Kristen Litteratur ur adventistiska lärosatser, texter av Ellen G. White, bibliska citat, bibliska bilder mm finner Du
 • Kristen Litteratur
 • Adventistiska lärosatser
 • Nu är Jorden 6025 år. mera info....
 • Texter av Ellen G. White, bibliska citat, mm
 • Bibliska bilder


 • Maria har valt
  Hon hade en syster vid namn Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. - Luk.10,39

  - mera under Bibliska bilder
        -       Hemsidorna startade 11/8 1999.