E F F A T A

"Öppna dig!"

- sade Jesus till den dövstumme mannen. Mark 7:34Veckans tanke

Valdenserna längtade efter att få bryta livets bröd med dessa utsvultna människor. De ville förkunna för dem budskapet om frid i Guds löften och hänvisa dem till Kristus som deras enda hopp om frälsning. Läran att goda gärningar kan försona överträdelse av Guds lag betraktade de som falsk. Tillit till mänskliga förtjänster dolde Kristi outsägliga kärlek. Jesus dog som ett offer för människorna, eftersom det fallna människosläktet inte kunde göra någonting för att bli godtaget av Gud. Den korsfäste och uppståndne Frälsarens förtjänster är underlaget för den kristnes tro. Människans beroende av Kristus måste vara lika verklig och hennes förening med honom måste vara lika påtaglig som lemmarnas förening med kroppen eller grenens förening med vinstocken. - Den stora Strid s. 71


Kristen Litteratur ur adventistiska lärosatser, texter av Ellen G. White, bibliska citat, bibliska bilder mm finner Du
 • Kristen Litteratur
 • Adventistiska lärosatser
 • Nu är Jorden 6024 år. mera info....
 • Texter av Ellen G. White, bibliska citat, mm
 • Bibliska bilder


 • Jesus bultar på dörren
  Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren skall jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. - Upp 3:20

  - mera under Bibliska bilder
        -       Hemsidorna startade 11/8 1999.