E F F A T A

"Öppna dig!"

- sade Jesus till den dövstumme mannen. Mark 7:34Veckans tanke

Den gudomliga bilden av Kristus måste hållas upp inför människorna. Han är den Ängel, som stod i solen på himlen. Han kastar inga skuggor. Klädd i Gudomens kännetecken, höljd i Gudomens härlighet, och i den oändlige Gudens likhet, skall Han lyftas upp inför människorna. När detta betonas för folket, förvandlas människans egna förtjänster till ett platt intet. Ju mer man betraktar Honom, ju mer Hans liv, Hans undervisning, Hans fullkomliga karaktär studeras, desto mer syndig och avskyvärd kommer synden att te sig. - Selected Messages, Band 3, sidan 169.


Kristen Litteratur ur adventistiska lärosatser, texter av Ellen G. White, bibliska citat, bibliska bilder mm finner Du
 • Kristen Litteratur
 • Adventistiska lärosatser
 • Nu är Jorden 6028 år. mera info....
 • Texter av Ellen G. White, bibliska citat, mm
 • Bibliska bilder


 • Jerikos murar föll
  Nu höjde folket härskri, och man stötte i hornen. När folket hörde hornstöten höjde de ett väldigt härskri, och murarna störtade samman så att var och en kunde gå rakt in. Så intog de staden. - Jos.6

  - mera under Bibliska bilder
        -       Hemsidorna startade 11/8 1999.