E F F A T A

"Öppna dig!"

- sade Jesus till den dövstumme mannen. Mark 7:34Veckans tanke

Jos 7: 20.21 Bekännelse utan ånger är värdelös – Det finns många bekännande kristna vars syndabekännelse liknar Akans. De vill, på ett generellt sätt, erkänna sin ovärdighet, men de vägrar bekänna de synder som vilar på deras samvete, och som har framkallat Guds missnöje med sitt folk. På så sätt döljer många sina synder av själviskhet, bedrägeri och oärlighet mot Gud och sina medmänniskor, synder i familjen och många andra synder som det vore rätt att bekänna offentligt. Äkta ånger kommer ur en känsla av syndens frånstötande karaktär. Dessa allmänna bekännelser är inte frukter av själens verkliga ödmjukelse inför Gud. De ger syndaren en självbelåten inställning att fortsätta som tidigare, tills hans samvete blir förhärdat, och varningar som en gång väckte honom knappast ens ger en känsla av fara, och efter en tid verkar hans syndiga väg riktig. Alltför sent kommer hans synder att hinna ikapp honom, på den dag när de aldrig mer kan renas av offer eller uppoffringar. Det är stor skillnad mellan att erkänna fakta när de redan bevisats, och att bekänna synder som är kända bara för oss själva och Gud (The Signs of the Times, 5. maj, 1881).


Kristen Litteratur ur adventistiska lärosatser, texter av Ellen G. White, bibliska citat, bibliska bilder mm finner Du
 • Kristen Litteratur
 • Adventistiska lärosatser
 • Nu är Jorden 6024 år. mera info....
 • Texter av Ellen G. White, bibliska citat, mm
 • Bibliska bilder


 • Elia i eldvagnen
  Då öppnade Herren tjänarens ögon, och han såg att berget var fullt av hästar och vagnar av eld kring Elisha. - 2.Kung.6:8-23

  - mera under Bibliska bilder
        -       Hemsidorna startade 11/8 1999.