E F F A T A

"Öppna dig!"

- sade Jesus till den dövstumme mannen. Mark 7:34Veckans tanke

Så snart som Du begått en synd, bör Du fly till nådens tron, och berätta allt för Jesus. Du bör fyllas med sorg över synden, ty genom synden har Du försvagat Din egen andlighet, bedrövat de himmelska änglarna, och sårat och skadat Din Frälsares kärleksfulla hjärta. När Du med förkrosselse i själen har bett Jesus om förlåtelse, tro då att Han har förlåtit Dig. Tvivla inte på Hans gudomliga barmhärtighet och förkasta inte trösten från Hans oändliga kärlek. - Bible Echo, 1. Februari 1892.


Kristen Litteratur ur adventistiska lärosatser, texter av Ellen G. White, bibliska citat, bibliska bilder mm finner Du
 • Kristen Litteratur
 • Adventistiska lärosatser
 • Nu är Jorden 6026 år. mera info....
 • Texter av Ellen G. White, bibliska citat, mm
 • Bibliska bilder


 • Kvinnan vid källan
  Där fanns Jakobs källa. Jesus, som var trött efter vandringen, satte sig ner vid källan. Det var mitt på dagen. - Joh. 4:1-42

  - mera under Bibliska bilder
        -       Hemsidorna startade 11/8 1999.