E F F A T A

"Öppna dig!"

- sade Jesus till den dövstumme mannen. Mark 7:34Veckans tanke

Laodicea-budskapet har ljudit. Ta detta budskap i alla dess faser och låt det ljuda ut över människor när helst Försynen öppnar vägen. Rättfärdiggörelse genom tro och Kristi rättfär-dighet är de ämnen som ska presenteras för en värld som håller på att gå under. (Brev 24, 1892).


Kristen Litteratur ur adventistiska lärosatser, texter av Ellen G. White, bibliska citat, bibliska bilder mm finner Du
 • Kristen Litteratur
 • Adventistiska lärosatser
 • Nu är Jorden 6023 år. mera info....
 • Texter av Ellen G. White, bibliska citat, mm
 • Bibliska bilder


 • Silversmeden Demetrius
  En silversmed som hette Demetrios tillverkade artemistempel av silver och skaffade därmed hantverkarna avsevärda inkomster. - Apg.19,24

  - mera under Bibliska bilder
        -       Hemsidorna startade 11/8 1999.