E F F A T A

"Öppna dig!"

- sade Jesus till den dövstumme mannen. Mark 7:34Veckans tanke

Himlens varor erbjuds till våra församlingar. Varje individ behöver ha ett avgjort intresse för Kristi inbjudan. Bröder och systrar, är era tankar på detta vis? ”Dessa skarpa, bestämda ord gäller inte mig, Jag är i hyfsad andlig kondition, även om jag inte har all den iver och målmed-vetenhet som vissa har. Jag tror på sanningen. De som detta budskap är riktat till kan ta emot det. Jag tror vissa behöver det.” Ni som resonerar på det sättet, var säkra på att just ni är dem som detta budskap riktar sig till. Medan himlens dyrbara varor är framlagda inför er, gå nära och köp det som ni har förlorat – kärlekens och trons guld och den vita klädnaden som är Kristi rättfärdighet. (Brev 30a, 1892).


Kristen Litteratur ur adventistiska lärosatser, texter av Ellen G. White, bibliska citat, bibliska bilder mm finner Du
 • Kristen Litteratur
 • Adventistiska lärosatser
 • Nu är Jorden 6024 år. mera info....
 • Texter av Ellen G. White, bibliska citat, mm
 • Bibliska bilder


 • Jesus smörjs
  Maria tog då en hel flaska dyrbar äkta nardusbalsam och smorde Jesu fötter och torkade dem sedan med sitt hår, och huset fylldes av doften från denna balsam. - Joh 12:1-11

  - mera under Bibliska bilder
        -       Hemsidorna startade 11/8 1999.