E F F A T A

"Öppna dig!"

- sade Jesus till den dövstumme mannen. Mark 7:34Veckans tanke

Lucifer hängav sig så småningom åt begäret efter egen upphöjelse. Skriften säger: "Stolt blev ditt hjärta på grund av din skönhet; du fördärvade din vishet för din skönhets skull." – Hesekiel 28:17 "Du sade i ditt hjärta:. . . ovanför Guds stjärnor skall jag upprätta min tron. . . . jag skall göra mig lik den Högste.'" – Jesaja 14:13-14 Fastän denne mäktige ängels hela härlighet kom från Gud, började han betrakta den som tillhörande honom själv. Missnöjd med sin ställning, trots att han ärades högre än himmelens övriga invånare, dristade han sig i sitt hjärta begära den hyllning, som endast tillhörde Skaparen. I stället för att söka framhålla Gud som det förnämsta föremålet för alla skapade väsens kärlek och trohet, sökte han att tillvinna sig deras trohet och lydnad. Och begäret efter den härlighet, som den oändlige Fadern hade tilldelat sin Son, fick denne änglarnas furste att åstunda den makt, som endast tillkom Kristus. - Patriarker och profeter side 31.


Kristen Litteratur ur adventistiska lärosatser, texter av Ellen G. White, bibliska citat, bibliska bilder mm finner Du
 • Kristen Litteratur
 • Adventistiska lärosatser
 • Nu är Jorden 6028 år. mera info....
 • Texter av Ellen G. White, bibliska citat, mm
 • Bibliska bilder


 • Paulus planera sin resa
  På natten hade Paulus en syn; en makedonier stod där och bad honom: ”Kom över till Makedonien och hjälp oss.” - Apg.16,9

  - mera under Bibliska bilder
        -       Hemsidorna startade 11/8 1999.