E F F A T A

"Öppna dig!"

- sade Jesus till den dövstumme mannen. Mark 7:34Veckans tanke

Både vid offentlig gudstjänst och privat andakt är det vår plikt, att böja knä inför Gud, när vi låter våra böner stiga upp till Honom. Denna handling visar vårt beroende av Gud. Den är också ett tecken på vördnad: Vi bör väl känna till, hur man nalskas Gud i vördnad och gudsfruktan med kärlek under bönestunden. Det förekommer en växande brist på vördnad för vår Skapare, ett växande förakt för Hans storhet och majestät. - Manuskript 84b, 1897.


Kristen Litteratur ur adventistiska lärosatser, texter av Ellen G. White, bibliska citat, bibliska bilder mm finner Du
 • Kristen Litteratur
 • Adventistiska lärosatser
 • Nu är Jorden 6025 år. mera info....
 • Texter av Ellen G. White, bibliska citat, mm
 • Bibliska bilder


 • Israels barn flyttar till Egypten
  De tog med sig sin boskap och ägodelarna de hade förvärvat i Kanaan, och så kom de till Egypten, Jakob och hela hans släkt. - 1. Mos. 46,6

  - mera under Bibliska bilder
        -       Hemsidorna startade 11/8 1999.