E F F A T A

"Öppna dig!"

- sade Jesus till den dövstumme mannen. Mark 7:34Veckans tanke

Utan tro är det omöjligt, att täckas eller behaga Gud. Levande tro gör det möjligt att få del av Kristi liv och försoning samt att nå fram till den stora tröst och glädje, som frälsningsplanen ger. En sann kristen kommer att känna en allvarlig önskan om, att föra andra till Kristus. Då Filippus blev försäkrad om, att han hade funnit Messias, uppsökte han Natanael, och sade till honom: ”’Den som Mose har skrivit om lagen och som profeterna har skrivit om, honom har vi funnit, Jesus, Josefs son, från Nasaret.” Review and Herald 1 juli 1890


Kristen Litteratur ur adventistiska lärosatser, texter av Ellen G. White, bibliska citat, bibliska bilder mm finner Du
 • Kristen Litteratur
 • Adventistiska lärosatser
 • Nu är Jorden 6023 år. mera info....
 • Texter av Ellen G. White, bibliska citat, mm
 • Bibliska bilder


 • Ogräset och vetet skiljs åt
  När skördetiden kommer skall jag säga till dem som skall skörda: Rensa först bort ogräset och bind ihop det i knippen att eldas upp. Men vetet skall ni samla i min lada.’ ” - Matt.13:24-43

  - mera under Bibliska bilder
        -       Hemsidorna startade 11/8 1999.