E F F A T A

"Öppna dig!"

- sade Jesus till den dövstumme mannen. Mark 7:34

Nu är det sabbat

Veckans tanke

Syndaren . . . kommer till korset, som har placerats mitt emellan det gudomliga och det mänskliga, och ångrar sin synds överträdelser, eftersom Kristus har dragit honom till Sig Själv. Han förväntar sig inte, att lagen skall rena honom från synd, för det finns ingen förlåtande egenskap hos lagen, för att frälsa dem, som överträder lagen. Han betraktar försoningsoffret som sitt enda hopp, och detta genom omvändelse till Gud - för att lagarna i Hans styre har överträtts - och tro på vår Herre Jesus Kristus som den, som kan frälsa och rena syndaren från alla överträdelser. - Selected Messages, Band 3, sidan 194.


Kristen Litteratur ur adventistiska lärosatser, texter av Ellen G. White, bibliska citat, bibliska bilder mm finner Du
 • Kristen Litteratur
 • Adventistiska lärosatser
 • Nu är Jorden 6026 år. mera info....
 • Texter av Ellen G. White, bibliska citat, mm
 • Bibliska bilder


 • Josefs bägare i Benjamins säck
  Och min bägare, silverbägaren, skall du lägga överst i den yngstes säck tillsammans med pengarna han betalade för säden. - 1.Mos.44

  - mera under Bibliska bilder
        -       Hemsidorna startade 11/8 1999.