E F F A T A

"Öppna dig!"

- sade Jesus till den dövstumme mannen. Mark 7:34Veckans tanke

Gud älskar det vackra. Han har klätt jorden och himlarna med skönhet, och med en Fars glädje ser han sina barns förtjusning över det han har skapat. Han önskar att vi skall omge våra hem med den skönhet som finns i de ting som är naturliga. Nästan alla som bor på landsbygden, hur fattiga de än är, kan ha en bit gräsmatta runt sina hem, några skuggande träd, blommande buskar eller väldoftande blommor. Detta skulle bidra mer till familjens triv-sel och glädje än vad konstgjorda utsmyckningar någonsin kan göra. Det skulle ha ett väl-görande, förädlande inflytande, och förstärka kärleken till naturen och föra familjens med-lemmar närmare varandra och närmare Gud. {Hälsa för hela människan s. 317-318}


Kristen Litteratur ur adventistiska lärosatser, texter av Ellen G. White, bibliska citat, bibliska bilder mm finner Du
 • Kristen Litteratur
 • Adventistiska lärosatser
 • Nu är Jorden 6024 år. mera info....
 • Texter av Ellen G. White, bibliska citat, mm
 • Bibliska bilder


 • Annanias' död
  Vid de orden föll Ananias död ner, och alla som hörde på greps av stor fruktan. - Apg.5,5

  - mera under Bibliska bilder
        -       Hemsidorna startade 11/8 1999.