E F F A T A

"Öppna dig!"

- sade Jesus till den dövstumme mannen. Mark 7:34Veckans tanke

Vår Frälsare arbetar hela tiden på att rädda människor undan Satans bedrägeri, så att de inte lurar sig själva på evig lycka, genom att ställa in hjärtat på jordisk vinning. Den, vars hjärta är inställt på eviga intressens rikedomar, kommer att stöttas i allt från ovan, och kommer att betrakta varje jordisk fördel som en gåva från Gud, och kommer att njuta av jordiska välsignelser desto mera. - Review and Herald 1 juli 1890


Kristen Litteratur ur adventistiska lärosatser, texter av Ellen G. White, bibliska citat, bibliska bilder mm finner Du
 • Kristen Litteratur
 • Adventistiska lärosatser
 • Nu är Jorden 6026 år. mera info....
 • Texter av Ellen G. White, bibliska citat, mm
 • Bibliska bilder


 • någon av dessa minsta som är mina
  Kungen skall svara dem: ’Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.’ - Matt.25,40

  - mera under Bibliska bilder
        -       Hemsidorna startade 11/8 1999.