E F F A T A

"Öppna dig!"

- sade Jesus till den dövstumme mannen. Mark 7:34

Nu är det sabbat

Veckans tanke

Eftersom kärlekens lag är grundvalen för Guds styre, beror alla tänkande väsens lycka på, att de fullkomligt rättar sig efter dess stora, rättvisa grundsatser. Gud önskar, att alla hans väsen skall tjäna honom av kärlek – tjäna honom på grund av en rätt uppfattning om hans karaktär. Han finner ingen glädje i en påtvingad lydnad; och han har gett alla fri vilja, så att de kan tjäna honom frivilligt. - Patriarker och profeter side 30


Kristen Litteratur ur adventistiska lärosatser, texter av Ellen G. White, bibliska citat, bibliska bilder mm finner Du
 • Kristen Litteratur
 • Adventistiska lärosatser
 • Nu är Jorden 6024 år. mera info....
 • Texter av Ellen G. White, bibliska citat, mm
 • Bibliska bilder


 • Avsked i Efesos
  När oron hade lagt sig kallade Paulus till sig lärjungarna och intalade dem mod. Därefter tog han farväl och bröt upp för att resa till Makedonien. - Apg.20,1

  - mera under Bibliska bilder
        -       Hemsidorna startade 11/8 1999.