E F F A T A

"Öppna dig!"

- sade Jesus till den dövstumme mannen. Mark 7:34Veckans tanke

Många människor tycks vara okunniga om vad som är tro. Många klagar på mörker och missmod. Jag frågade: "Är Era ansikten vända mot Jesus? Betraktar Ni Honom, Rättfärdighetens Sol?" Ni måste tydligt reda ut begreppet tro och fullständigt beroende av Kristi rättfärdighet för församlingarna. I Era tal och böner har Ni uppehållit Er så väldigt litet vid Kristus, Hans oförlikneliga kärlek, Hans stora uppoffring för vår skull, att Satan nästan har överskuggat den tydliga bild, som vi bör ha, ja, måste ha av Jesus Kristus. Vi måste lita mindre på människor för andlig hjälp och mer, mycket mer, på att vi personligen närmar oss Jesus Kristus som vår Förlossare. - Selected Messages, Band 3, sidan 183."


Kristen Litteratur ur adventistiska lärosatser, texter av Ellen G. White, bibliska citat, bibliska bilder mm finner Du
 • Kristen Litteratur
 • Adventistiska lärosatser
 • Nu är Jorden 6024 år. mera info....
 • Texter av Ellen G. White, bibliska citat, mm
 • Bibliska bilder


 • Jesus på härlighetens berg
  Sex dagar senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes och gick med dem upp på ett högt berg, där de var ensamma. Där förvandlades han inför dem: hans ansikte lyste som solen, och hans kläder blev vita som ljuset. - Matt.17:1-13

  - mera under Bibliska bilder
        -       Hemsidorna startade 11/8 1999.