E F F A T A

"Öppna dig!"

- sade Jesus till den dövstumme mannen. Mark 7:34Veckans tanke

För att de ska kunna få denna förmån bör det i anslutning till våra skolar, så långt det är möjligt, finnas stora blomsterträdgårdar och vida fält för odling. En utbildning mitt i dessa omgivningar är i samklang med de an-visningar som Gud har gett när det gäller ungdomars uppfostran, men den står i direkt kontrast till de metoder som används i flertalet skolor. Föräldrar och lärare har ignorerat Herrens råd. Istället för att följa det ljus han har gett har de vandrat i de små gnistor som de själva tänt. Ung-domarnas sinnen har varit upptagna av vetenskapliga böcker och böcker om filosofi, där misstrons törnen bara delvis dolts, av fantasifulla sagor eller arbeten av författare som, även om de skriver om bibliska ämnen, väver in sina egna fantasifulla tolkningar. De lärdomar som kommer från sådana böcker är som frön som såtts i hjärtat. De växer och bär frukt, och en riklig skörd av otro skördas. Resultatet syns i den mänskliga familjens förfall. En återgång till enklare metoder kommer att uppskattas av barn och ungdomar. Arbete i trädgården och på fälten kommer att bli en upp-skattad omväxling till de abstrakta lektionernas tröttsamma rutin som deras unga sinnen aldrig borde begränsas till. För det nervösa barnet, som tycker att bokliga lektioner är uttröttande och svåra att minnas, kommer det att bli särskilt värdefullt. Det finns hälsa och lycka för ho-nom i studiet av naturen, och de intryck som skapas kommer inte att för-blekna i hans sinne, för de kommer att förknippas med saker som stän-digt finns inför hans ögon. {Special Testimonies on Education sid.60-61}


Kristen Litteratur ur adventistiska lärosatser, texter av Ellen G. White, bibliska citat, bibliska bilder mm finner Du
 • Kristen Litteratur
 • Adventistiska lärosatser
 • Nu är Jorden 6025 år. mera info....
 • Texter av Ellen G. White, bibliska citat, mm
 • Bibliska bilder


 • Paulus arresteras
  Kommendanten steg fram, arresterade honom och lät belägga honom med dubbla bojor. - Apg.21,33

  - mera under Bibliska bilder
        -       Hemsidorna startade 11/8 1999.