Bibelske billeder

   


En fattigforstander kommer på besøg

Enkerne hos dem blev tilsidesat ved den daglige uddeling. … Find derfor blandt jer selv, brødre, syv velanskrevne mænd, fyldt af ånd og visdom, som vi kan sætte til denne opgave.

Apg.6,1.3

henning@effata.dk