Bibliska bilder

   


De tjänare Gud vill ha

.. åsidosatte deras änkor vid den dagliga utspisningen. ... Nej, bröder, välj ut sju män bland er som har gott anseende och är fyllda av ande och vishet, så sätter vi dem till sådana uppgifter.

Apg.6,1.3

henning@effata.dk