Bibliska bilder

   


Paulus inför Agrippa

Då lyfte Paulus handen och började tala till sitt försvar. Kung Agrippa, jag är lycklig över att det är inför dig som jag i dag får försvara mig mot allt som judarna beskyller mig för.

Apg.26,1

henning@effata.dk