Bibliska bilder

   


lade ner gåvorne vid apostlarnas fötter

Ingen av dem led någon nöd. De som ägde jord eller hus sålde sin egendom och kom med köpesumman och lade ner den vid apostlarnas fötter, och man delade ut åt var och en efter hans behov.

Apg.4,34-35

henning@effata.dk