Bibelske billeder

   


Verdens lys, i et stromfuldt hav.

I er verdens lys. …Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene.

Matt.5,14.16

henning@effata.dk