Bibliska bilder

   


Världens ljus, i ett stormig hav.

Ni är världens ljus. … På samma sätt skall ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen.

Matt.5,14.16

henning@effata.dk