Bibelske billeder

   


Samuel beder for Israel

Men Samuel syntes ikke om, at de sagde: "Giv os en konge, der kan herske over os," så han bad til Herren

1.Sam.8,6

henning@effata.dk