Bibliska bilder

   


Samuel ber för Israel

Samuel ogillade att de ville få en kung över sig. Han bad till Herren.

1.Sam.8,6

henning@effata.dk