Bibliska bilder

   


Herren ropar på Samuel

Han sade till Samuel att lägga sig igen. ”Och om någon ropar på dig skall du säga: Tala, Herre, din tjänare hör.”

1.Sam.3,9

henning@effata.dk