Bibelske billeder

   


Fristelsen i ørknen

»Vig bort, Satan! For der står skrevet: »Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene.««

Matt.4,1-11

henning@effata.dk