Bibliska bilder

   


Frestelsen i öknen

”Gå din väg, Satan. Det står ju skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du dyrka.”

Matt.4:1-11

henning@effata.dk