Bibelske billeder

   


Gud indgår en pagt med Abraham

Da viste Herren sig for ham og sagde til ham: "Jeg er Gud den Almægtige! Du skal vandre for mit ansigt og være udadlelig.

1. Mos. 17,1

henning@effata.dk