Bibelske billeder

   


Abraham redder Isak

Læg ikke hånd pådrengen, og gør ham ikke noget! Nu ved jeg, at du frygter Gud og end ikke vil nægte mig din eneste søn.

1. Mos. 22,12

henning@effata.dk