Bibliska bilder

   


Abraham räddar Isak

”Lyft inte din hand mot pojken, och gör honom inget ont. Nu vet jag att du fruktar Gud, nu när du inte har vägrat mig din ende son.”

1. Mos. 22,12

henning@effata.dk