Bibliska bilder

   


Herren besöker Abraham

Jag skall ge dig och dina ättlingar det land där du nu bor som främling, hela Kanaan, som egendom för all framtid. Och jag skall vara deras Gud.”

1. Mos. 17,8

henning@effata.dk