Bibelske billeder

   


Herren besøger Abraham

Det land, hvor du nu bor som fremmed, hele Kana'an, vil jeg give dig og dine efterkommere til evig ejendom, og jeg vil være deres Gud.

1. Mos. 17,8

henning@effata.dk