Bibliska bilder

   


Paulus försvarstal inför Felix

På ståthållarens tecken tog Paulus till orda: ”Jag vet att du i många år har varit domare för detta folk, och därför är det med tillförsikt jag försvarar min sak."

Apg.24,10

henning@effata.dk