Bibliska bilder

   


Paulus försvarar sig inför Festus

Medan Paulus försvarade sig med att säga: ”Varken mot judarnas lag eller templet eller kejsaren har jag förbrutit mig.”

Apg.25,8

henning@effata.dk