Bibliska bilder

   


Israels barn flyttar till Egypten

De tog med sig sin boskap och ägodelarna de hade förvärvat i Kanaan, och så kom de till Egypten, Jakob och hela hans släkt.

1. Mos. 46,6

henning@effata.dk