Bibliska bilder

   


Jakob och Josef dör

Jakob kallade till sig sina söner och sade: ”Samlas här, jag vill förkunna vad som händer er i kommande dagar.

1. Mos. 49,1

henning@effata.dk