Bibliska bilder

   


Blod strykes på dörrposterna

Man skall ta av blodet och stryka på båda dörrposterna och på tvärbjälken i de hus där man äter det.

2.Mos 12: 1-36

henning@effata.dk