Bibliska bilder

   


Vandringen genom Röda Havet

Lyft din stav och sträck ut din hand över havet och klyv det, så att israeliterna kan gå torrskodda tvärs igenom havet.

2.Mos.14,16

henning@effata.dk