Bibliska bilder

   


Drottningen av Saba besöker templet

Kung Salomo gav i gengäld drottningen av Saba allt hon önskade förutom vad han gav henne som tack för det hon hade fört med till honom. Sedan återvände hon till sitt land med sina tjänare.

2.Krön.9:1-12

henning@effata.dk