Bibliska bilder

   


Josias reform

Kungen befallde översteprästen Hilkia, prästerna närmast under honom och tröskelväktarna att de skulle från Herrens tempel skaffa undan alla föremål som tillverkats för Baal och Ashera och himlens hela härskara.

2.Kong.23,4

henning@effata.dk