At jeg må kende ham kapitel 100. Fra side 100.     Fra side 104 i den engelske udgave.ren side   tilbage

8. april - Kristendommens inderste væsen

(100)  Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, som du har sendt, Jesus Kristus. - Joh.17,3.ret

(100)  Den kristne nådes og erfarings inderste væsen findes i troen på Kristus, i at kende Gud og hans Søn, som han har sendt. Men det er her, at mange tager fejl, for de mangler tro på Gud, I stedet for at tragte efter samfund med Kristus i hans selvfornægtelse og ydmygelse, søger de stadig selvophøjelse ..... Å, om vi blot værdsatte Guds kærlighed, hvor ville vore hjerter svulme, vor beskedne deltagelse ville vokse og rive sig løs fra selvviskhedens isnende kulde og vor forståelse ville blive dybere, end den er nu ..... ret

(100)  Det er, fordi vi ikke kender Gud, fordi vi ikke tror på Kristus, at vi ikke bevæges dybt over den ydmygelse, som han led for os, at hans fornedrelse ikke leder os til at ydmyge selvet og til at ophøje ham ..... Åh, hvis I elskede ham, som han har elsket jer, ville I ikke vige tilbage for en erfaring i de mørke kapitler om Guds Søns lidelse, ret

(100)  For at være delagtige med Kristus i hans lidelser må vi se Guds Lam, som fjerner verdens synd. Når vi betragter Kristi ydmygelse, ser hans selvfornægtelse og offer, fyldes vi med undren over åbenbaringen af guddommelig kærlighed til syndige mennesker. Når vi for Kristi skyld kaldes til at gå igennem prøvelser, som er af ydmygende karakter, vil vi, hvis vi ejer Kristi sindelag, bære dem med sagtmodighed og ikke sætte os op mod uret eller gøre oprør mod det, som er ondt. Vi vil vise den ånd, som boede i Kristus ..... Vi må forstå Kristi offer, arbejde og lidelse for at kunne samarbejde med ham i udførelsen af forløsningens store plan. ret

næste kapitel