At jeg må kende ham kapitel 234. Fra side 234.     Fra side 238 i den engelske udgave.ren side   tilbage

20. august - Nåde for den angrende

(234)  Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os fra al uretfærdighed. - 1.Joh.1,9.ret

(234)  Alle fejler, alle begår misgreb og kommer til at synde; men hvis dem, som har handlet forkert, er villig til at indse sine vildfarelser, når de ved Guds overbevisende Ånd står ham klart, og i hjertets ydmyghed vil bekende dem - så kan det klart genoprettes.ret

(234)  De boliger, som Jesus er gået bort for at berede til alle dem, der elsker ham, vil blive befolket med dem, der er fri for synd. Men synder, man ikke har berendt, kan aldrig blive tilgivet; navnet på ham, der således forkaster Guds nåde, vil blive udslettet af livets bog. Tiden er nær, hvor enhver hemmelig ting skal bringes for dommen, og så vil der komme til at lyde mange bekendelser, som vil overraske verden. Alle hjerters hemmeligheder skal åbenbares. Syndsbekendelsen vil komme til at foregå for alles øjne. Det sørgelige ved den er, at en bekendelse på det tidspunkt vil komme for sent til at være til gavn for overtræderen eller til at redde andre fra at blive ført bag lyset. Den bekræfter blot, at hans dom er retfærdig. Nu kan du måske lukke din erindringsbog i for at undgå at bekende dine synder, men når dommens dag kommer og bøgerne skal åbnes, kan du ikke lukke dem. Den engel, som skrev, har bevidnet, at det er sandt. Alt det, du har prøvet på at skjule og glemme, er skrevet op og vil blive læst for dig, når det er for sent at få uretten gjort god igen. Hvis ikke dine synder er streget ud, vil de vidne imod dig på hin dag.ret

(234)  Profeten Daniel kom meget nær til Gud da han søgte ham med sjælens bekendelse og ydmyghed. Han prøvede ikke på at undskylde sig selv eller sit folk, men vedkendte til fulde sig deres overtrædelser. På deres vegne bekendte han synder, som han ingen del havde i og bønfaldt Gud om nåde, således at han kunne bringe sine brødre til at se deres synd og sammen med ham ydmyge hjertere for Gud. …ret

(234)  Til alle dem, der søger Gud med sand anger, giver ham denne forsikring: "Jeg sletted som tåge din misgerning og som en sky dine synder." Es. 44,22."ret

næste kapitel