At jeg må kende ham kapitel 340. Fra side 340.     Fra side 344 i den engelske udgave.ren side   tilbage

4. december - Et løfte om guddommelig kraft

(340)  Men når Helligånden kommer over jer, skal I få kraft; og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria, ja, indtil jordens ende. - Ap. G. 1,8.ret

(340)  På pinsedagen åbenbarede den Almægtige sig ved at give sin kraft til menigheden. Ved sin hellige And steg han ned fra sin høje Himmel som et vældigt åndepust, der fyldte hele det hus, hvor apostlene var forsamlede. Bodfærdige ord og syndsbekendelser blandede sig med lovsange for syndernes forladelse. Der lød taksigelser og profetier. Hele Himmelen bøjede sig ned for at se og tilbede den uforlignelige, ufattelige kærligheds visdom. ret

(340)  Apostlene og disciplene var fulde af undren og udbrød: "Dette er kærlighed!" De tilegnede sig den gave, der blev skænket dem, Deres hjerter strømmede over af en kærlighed til mennesker, der var så rig, så dyb og så vidtrækkende, at den tvang dem til at drage til verdens ende for at vidne om dette: Gud forbyde, at vi skulle rose os af noget andet end vor Herres Jesu Kristi kors! De var opfyldt af en inderlig længsel efter at føje andre til menigheden, som kunne blive frelst. ..... ret

(340)  Ligesom disciplene drog ud for at forkynde evangeliet, fyldte af Andens kraft, sådan skal Guds tjenere drage ud i dag. Rundt omkring os findes der marker, der er hvide til høsten. Disse marker skal høstes. Vi skal videreføre arbejdet, opfyldt af et uselvisk ønske om at bringe nådens budskab til dem, der sidder i vildfarelsens og vantroens mørke. Gud vil tilskynde de troendes hjerter til at udføre hans gerning i fjerne egne. ..... ret

(340)  Gud Herren er bundet af et evigt løfte om at sørge for kraft og nåde til enhver, der er helliggjort ved lydighed mod sandheden. Jesus Kristus, til hvem der er givet al magt i Himmelen og på jorden, forener sig i kærlighed med sine hjælpere de alvorlige sjæle, der dag efter dag får del i livets brød, "som kommer ned fra Himmelen", Joh 6,33. Menigheden på jorden kan i fællesskab med menigheden i Himmelen udrette alt."ret

næste kapitel