Barnet i hjemmet kapitel 3. Fra side 25.     Fra side 26 i den engelske udgave.ren side   tilbage

3. kapitel - Hvornår skal barnets uddannelse begynde?

(25)   Uddannelsen begynder med det spæde barn. - Ordet »uddannelse« betyder mere end et studium på højskole. Uddannelsen begynder med spædbarnet i moderens arme. Medens moderen former og danner børnenes karakter, uddanner hun dem.

(25)  Forældre sender deres børn i skole, og når de har gjort det, mener de, at de har opdraget dem, Men opdragelse er noget, der går dybere end mange forstår. Den omfatter hele den proces, barnet gennemgår fra den tidligste barndom til ungdommen og fra ung til voksen. Så snart barnet er i stand til at forme en tanke, bør opdragelsen begynde.

(25)   Begynd mens sindet er mest påvirkeligt. - Opdragelsen bør begynde i den tidligste barndom, for da er sindet mest påvirkeligt, og lektien bliver husket.

(25)  Barnet bør faktisk oplæres i hjemmets skole fra vugge til voksen. Ligesom det er tilfældet på enhver velordnet skole, vil lærerne selv opnå en betydningsfuld viden, og her bør især moderen, som er hjemmets førstelærer, lære de mest værdifulde lektier i sit liv.

(25)  Det er forældrenes pligt at tale på rette måde. . . . Dag for dag bør forældrene lære noget i Kristi skole af ham, som elsker dem. Da vil beretningen om Guds evige kærlighed blive gentaget for de små i skolen i hjemmet. Således vil børnene, før forstanden er fuldt udviklet, optage den rette ånd fra deres forældre.

(26)   Vær opmærksom på den tidlige opdragelse. - Børnenes tidligste opdragelse er et emne, som alle burde studere omhyggeligt. Det er vigtigt, at vi beskæftiger os med vore børns opdragelse, for deres frelse afhænger for en stor del af den opdragelse, de får i barndommen. Forældre og værger må selv bevare hjerte og liv rent, hvis de ønsker, at deres børn skal være rene. Som fædre og mødre bør vi opdrage på os selv. Så kan vi som lærere i hjemmet opdrage vore børn og berede dem for den evige arv.

(26)   Begynd rigtigt. - Jeres børn er Guds ejendom, købt for en høj pris. O, fædre og mødre, vær meget omhyggelige med at behandle dem, som Kristus ville gøre det.

(26)  De unge bør opdrages på en klog og forstandig måde, for de forkerte vaner, der dannes i barndommen og ungdommen, hænger ofte fast hele livet igennem. Måtte Gud hjælpe os til at se det nødvendige i at begynde rigtigt.

(26)   Det betydningsfulde i det første barns opdragelse. - Især bør det første barn opdrages med stor omhu, for det vil opdrage de andre. Børnene udvikles efter den påvirkning, de får fra deres omgivelser. Hvis de er sammen med nogen, der er støjende og voldsomme, bliver de også støjende og næsten utålelige.

(26)   Planten - en anskuelsesundervisning i børneopdragelse. - Plantens gradvise udvikling fra sædekorn et er en anskuelsesundervisning i børneopdragelse. Der kommer »først strå, så aks og så fuld kerne i akset«. Mark. 4, 28. Han, som har givet denne lignelse, skabte det lille frøkorn, gav det livsbetingelser og fastsatte de love der bestemmer dets vækst. Og de sandheder, vi lærer af lignelsen, blev virkeliggjort gennem hans eget liv. Han, Himmelens majestæt og ærens konge, blevet lille barn i Betlehem og var en tid et billede på det hjælpeløse barn, der behøver en moders omsorg. I sin barndom handlede og talte han som et barn, ærede sine forældre og udførte, hvad de ønskede. Men så snart hans forståelse vågnede, voksede han bestandig i nåde og i viden om sandheden.

næste kapitel