Vidnesbyrd for prædikanter kapitel 12. Fra side 119ren side   tilbage

Grav dybere

(119)  Vi går ikke dybt nok ned i vores søgning efter sandhed. Enhver sjæl der tror den nærværende sandhed vil blive bragt der hen hvor han vil behøve at give en grund for det håb der er i ham. Guds folk vil blive kaldt op til at stå foran jordens konger, fyrster, myndigheder, og store mennesker, og de må vide hvad de ved hvad er sandt. De må blive omvendte mænd og kvinder. Gud kan ved Helligånden lære dig mere på et øjeblik end du kunne lære fra de store mennesker på jorden. Ved en uendelig omkostning, har Gud givet ethvert menneske en anledning til at kende det der vil gøre ham bekendt med frelse. Hvor ivrigt dog englene vender sig for at se hvem der vil hjælpe sig selv til en sådan anledning! Når et budskab er overbragt til Guds folk, burde de ikke rejse sig i modstand til det; de burde gå til Bibelen, sammenligne det med loven og vidnesbyrdet, og hvis det ikke holder prøven, er det ikke sandt. Han ønsker at sætte hans nåde over os. Vi må have en sand forståelse for gode ting hver dag, for Gud kan åbne hele himlens rigdomme for os. - Review and Herald , 18.febuar, 1890. til videre studium: Evangeliets Tjenere -norsk- side 222-228, 232-236; (Gospel Workers , side 297-305, 311-315); Fundamentals of Christian Education, side 305-307; Vejledning for menigheden bd 2 side 258-260; (Testimonies , vol 5, side 706-708). ret

næste kapitel