Vidnesbyrd for menigheden bind 7 kapitel 8fra side40

tilbage

Udskyd ikke længere

(40)  (40) Vore gerninger strækker ikke så langt ud som de burde. Vore ledende mænd har ikke øjnene op for det arbejde der skal udrettes. Når jeg tænker på de byer vi har udrettet så lidt i, hvor der er mange tusinde sjæle, der skal advares om Frelserens snarlige genkomst, mærker jeg et stærkere ønske for at mænd og kvinder går frem, i Åndens kraft, til arbejdet, fyldt med Kristi kærlighed for fortabende sjæle. ret

(40)  Dem i vore byer - som lever inden for vor dørs skygge - er blevet ufatteligt forsømte. Organiserede anstrengelser burde nu lægges i for at give dem den nærværende sandheds budskab. En ny sang må lægges i deres munde. De skal gå ud for at give andre, som nu er i mørke, den tredje engels budskabs lys. ret

(40)  Vi behøver alle at ganske vågne, så vi kan gå frem i arbejdet i de store byer, når vejene åbner sig. Vi er langt bagud med at følge det lys at indtage disse byer og rejse mindesmærker for Gud. Skridt for skridt skal vi føre sjæle til sandhedens fulde lys. Og vi skal fortsætte arbejdet indtil en menighed er stiftet og et beskedent gudsdyrkelseshus er bygget. Jeg er stærkt opmuntret til at tro, at mange, som ikke er af vor tro, vil hjælpe betydeligt med deres midler. Det lys jeg har fået er at der på mange steder, især i Amerikas store byer, vil kunne opnås hjælp fra sådanne personer. ret

(40)  Arbejderne i byerne bør læse hebræerbrevets tiende og elvte kapitel omhyggeligt og selv tilegne sig den belæring disse skriftsteder indeholder. Dem som arbejder for Gud i byerne må gå frem i tro, gøre deres allerbedste. Når de våger og (41) arbejder og beder, vil Gud høre og besvare deres bønner. De vil få en uvurderlig erfaring til deres senere erfaring. »Tro er fast tillid til det, man håber, overbevisning om ting, man ikke ser.« Hebr.11,1.

------------
ret

(41)  Mit sind er dybt oprørt. I enhver by er der et arbejde at gøre. Arbejdsfolk skal gå ind i vore store byer og holde lejrmøder. Ved disse møder skal de allerbedste talenter bruges, så sandheden kan forkyndes med kraft. Mennesker med forskellige gaver skal tage del. Et menneske har ikke alle gaver der forlanges til arbejdet. Der er brug for adskillige medarbejdere, for at gøre et lejrmøde godt. Ingen enkeltperson bør føle det som sin forret at gøre hele det vigtige arbejde. ret

(41)  Idet talerne forkynder sandheden i Åndens kraft ved disse møder, vil hjerter kunne nås. Kristi kærlighed, modtaget i hjertet, vil forvise kærlighed til vildfarelse. ret

(41)  Der er brug for lejrmøder som dem der blev holdt ved vort arbejdes første trin, lejrmøder adskilt fra konferensens forretninger. Ved et lejrmøde bør medarbejderne være frie til at give sandhedens kundskab til dem som kommer udefra. ret

(41)  [Ved vore lejrmøder må vi ordne det sådan at de fattige kan få fat i sund og god mad så billig så muligt. Vi bør have spisesteder som kan servere sunde, velsmagende og appetitvækkende retter. Mange af vore medlemmer kan lære en del af dette. Vi må ikke betragte en sådan ordning for at være noget som ligger udenfor de almindelige og nødvendige forberedelser til lejrmøderne. Enhver gren af Guds værk er nøje knyttet til andre grene af det samme værk. Alle må gå fremad i takt og enighed. Råd og vink side 223]

------------
ret

næste kapitel