På fast grunn 2 kapitel 54. Fra side 342.     Fra side 343 i den engelske utgave.tilbake

Råd om blandingsekteskap*

(342)Disse uttalelser ble skrevet av Ellen White i 1896 og 1912. Gjentatte ganger har hun i skrift gitt uttrykk for at hennes råd når det gjelder blandingsekteskap ikke dreier seg om rasediskriminering, men tar sikte på mer praktiske problemer som kan oppstå i visse kulturer. rett

(343)Vi er ett brodersamfunn. Uten hensyn til hva vi måtte vinne eller tape, må vi handle edelt og modig i Guds og vår frelsers øyne. La oss som kristne, som godtar prinsippet om at alle mennesker, hvite og .sorte, er frie og likeverdige, holde oss til dette prinsipp og ikke vise oss som feiginger i verdens og de himmelske veseners øyne. Vi bør behandle de sorte og de hvite med like stor respekt. Nå kan vi ved forskrift og eksempel vinne andre for denne saken. rett

(343)Det finnes innvendinger mot ekteskap mellom hvite og sorte. Alle bør være klar over at de ikke har noen rett til å påføre sitt avkom noe som vil være en belastning for dem. De har ingen rett til å gi dem en arv som vil gjøre dem til gjenstand for et ydmykende liv. Barna i slike blandede ekteskap føler ofte bitterhet overfor sine foreldre, som har gitt dem denne livslange arv. Dette alene er tilstrekkelig grunn til at det ikke bør inngås blandede ekteskap mellom hvite og fargede. - Manuskript 7, 1896. rett

(343)Svar på et spørsmål
Kjære venn: Som svar på spørsmål om det er tilrådelig med blandede ekteskap av unge kristne av den hvite og den sorte rase, vil jeg si at dette spørsmålet ble lagt frem for meg tidligere i min erfaring. Det lys som Herren har gitt meg, var at en ikke bør ta et slikt skritt, for det vil med sikkerhet skape strid og forvirring. Jeg har alltid gitt det samme råd. Blant vårt folk skulle ingen oppmuntres til ekteskap av denne art. En farget bror bør inngå ekteskap med en farget søster som er verdig til det, en som elsker Gud og holder hans bud. En hvit søster som overveier å gifte seg med en farget bror, bør avstå fra dette, for Herren leder ikke i den retningen. rett

(344)Tiden er for dyrebar til å bli kastet bort i den strid som vil oppstå angående denne saken. La ikke den slags spørsmål få våre predikanter bort fra sitt arbeid. Å ta et slikt skritt vil skape forvirring og vil være en hindring. Det vil ikke tjene til fremgang for Guds verk eller til hans ære. - Brev 36, 1912. rett

(344)Herren har medfølelse med de skapninger han har frembrakt, uten hensyn til hvilken rase de tilhører. Gud "lot alle folkeslag som stammer fra ett menneske, bo over hele jorden". ... Da Frelseren talte til sine disipler, sa han: "Dere er alle brødre." Gud er vår felles Far, og hver enkelt av oss er vår brors vokter. - "The Review and HeraId", 21. jan. 1896. rett

neste kapitel