Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 34. Från sida 196ren sida tillbaka

Hus för tillbedjan

(196)(196) Jag såg att många människor som Gud har anförtrott medel, känner sig fria att använda dem frikostigt för sin egen bekvämlighet genom att ordna behagliga hem här. Men när de bygger ett hus där den store Guden som behärskar evigheten ska tillbes, har de inte råd att låta honom få använda de pengar som han har anförtrott åt dem. Alla strävar inte efter att överträffa varandra i att visa sin tacksamhet mot Gud för sanningen, genom att göra allt de kan för att ordna en lämplig plats för tillbedjan. En del försöker göra så litet som möjligt, och de tycker att de pengar som de spenderar på att bereda en plats där den Allra Högste kan besöka dem, är så gott som bortkastade. Ett sådant offer är defekt, och är inte godtagbart inför Gud. Jag såg att det skulle behaga Gud mycket mer, om hans folk visade lika mycket vishet när de iordningställde ett hus för honom, som de gör i sina egna hem. rätt

(196)Det befalldes att Israels barns offer och gåvor skulle vara utan skada eller fläck, det bästa ur hjorden. Och man krävde att var och en i folket skulle delta i detta arbete. Guds verk i vår tid kommer att vara omfattande. Om ni bygger ett hus åt Herren, förolämpa och begränsa honom inte genom att ge era halta offerdjur. Skänk det allra bästa offret för att bygga ett hus åt Gud. Låt det få vara det allra bästa ni har. Visa intresse för att göra det bekvämt och komfortabelt. En del tycker att det inte spelar någon roll, eftersom tiden är så kort. Går då likadant i era egna hem, och i alla era världsliga förberedelser. rätt

(196)Jag såg att Gud kunde genomföra sitt verk utan någon hjälp från människor, men det är inte hans plan. Den värld som finns nu är utformad som en skådeplats där människan prövas. Hon är här för att utveckla en karaktär som hon kommer att ta med sig till den eviga världen. Det goda och det onda ställs framför henne, och hennes framtida ställning beror på de val hon gör. Kristus kom för att ändra hennes tankars och känslors inriktning. Hennes hjärta (197) måste frigöras från hennes jordiska skatter och inriktas på de himmelska. Genom hennes självförnekelse kan Gud förhärligas. Det stora offret har gjorts för människan och nu kommer hon att testas och prövas, för att se om hon vill följa Jesu föredöme och offra något för sin medmänniska. Satan och hans änglar har förenats mot Guds folk, men Jesus söker rena dem åt sig. Han begär att de ska främja hans verk. Gud har deponerat tillräckligt mycket hos sitt folk i denna värld för att fortsätta hans verk utan svårighet, och det är hans plan att de medel som han anförtrott åt dem ska användas med omdöme. ”Sälj vad ni har och ge en gåva” är en del av Guds heliga ord. Guds tjänare måste resa sig och ropa högt utan att hålla tillbaka, ”och förkunna för mitt folk deras brott, för Jakobs hus deras synder”. Guds verk ska bli mer omfattande, och om hans folk följer hans råd kommer det inte att finnas mycket pengar i deras ägo, att förbrännas i den slutliga elden. Alla kommer att ha samlat sin skatt där varken mott eller mal kan förstöra, och hjärtat kommer inte att ha ett band som kan binda det till jorden.

-----------
" rätt

nästa kapitel