Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 82. Från sida 455ren sida tillbaka

Patenträttigheter

(455)(455) Många av våra bröder ger sig in i nya företag som ser lovande ut. Men snart blir de besvikna och deras pengar är borta, pengar som skulle ha använts till att underhålla deras familjer och att främja sanningen för vår tid. Då kommer samvetskval, ånger och självförebråelser. Somliga plikttrogna människor tappar tillförsikten och förlorar sin andliga glädje. Till följd av mental stress blir deras hälsa också lidande. rätt

(455)De som tror på sanningen borde vara sparsamma, leva av enkel och sund mat och alltid göra det till en vana att leva efter sina tillgångar. Bröder borde aldrig engagera sig i nya projekt utan att rådgöra med dem som har erfarenhet och som är duktiga på att hantera både världsliga och andliga saker. Genom att göra det skulle de bespara sig själva många problem. rätt

(455)Bröder borde hellre nöja sig med en liten inkomst och handskas försiktigt med det lilla, än att ta risker för att förbättra sina villkor och drabbas av ständiga förluster som följd. Somliga sabbatshållare som har ägnat sig åt att sälja patenträttigheter, har rest bland sina bröder för att bespara sig utgifter, och har förmått dem att investera sina pengar i patenträttigheter. Sådana män kommer inte att stå oskyldiga inför Gud, förrän de har gottgjort de förluster som dessa bröder har ådragit sig.

-----------
rätt

nästa kapitel