Dette er hele artiklen. Alle afsnit er med. De er i ordnet rækkefølge. - Ren side - Tilbage

The Signs of the Times d. 4. september 1893

Om Kristus står der skrevet: "Du elskede ret og hadede uret, derfor salvede Gud, din Gud, dig med glædens olie fremfor dine fæller.” Gud hader synd. Det er Satans arbejde at lokke til ondt. Satan har arbejdet snedigt med fortryllende kraft for at fascinere tankerne med syndighed, og få retfærdighed til at se uønskværdig ud. Vi må hele tiden huske på at vore skjulte synder står over for Guds ansigt. I os selv kan vi ikke se eller erkende hvor alvorlige vore skjulte synder er i Guds øjne. Vi ledes under indflydelse af Satan til at føre en ond kurs, indtil vore hjerter blive forhærdede, vor samvittighed forhærdet, og vore tanker kommer i fangenskab under det ondes fyrste. Men Gud søger hele tiden at indprente vore hjerter med sin Helligånd, så at vi overbevise af synd, om retfærdighed og kommende dom. Vi kan sætte vor vilje under Guds viljes side, og modstå fjendens fristelser i hans styrke og nåde. Idet vi giver efter for Guds Ånds indflydelse, bliver vor samvittighed øm og fintfølende, og synd som vi har forbigået med lidt omtanke, bliver enormt syndigt; for vi begynder at kunne indse at vore skjulte synder er i lyset af hans ansigtsmine.   ret

Der er håb for synderen. Kristus, opløftet på Golgatas kors, giver det håb; for barmhjertighed har gjort det yderste for at kræve offeret den retfærdighed der kræves, for menneskets overtrædelse. Gennem Jesu Kristi fortjenester, kan Gud tilgive synd, og blive hans retfærdiggører, som tror på Jesus. Dyrebar sandhed af uvurderlig værdi for enhver angrende sjæl! Skal vi ikke hver især prøve at påskønne, så vidt det er muligt, at Gud tilgiver synd, at han elsker os hvis vi tror på Jesus, selvom vi er fejlende, uvidne og syndige, ligesom han elsker sin Søn? Det øjeblik vi i anger og oprigtighed beder om tilgivelse, så tilgiver Gud. Oh, hvilken herlig sandhed! Forkynd det, bed for det, syng det ud. Opløft ”Guds Lam som bærer verdens synd bort.” Sig til folk: ”Se på Golgatas menneske!” Gud venter på at tilgive alle som kommer til ham med oprigtig anger. Salmisten siger: ”Men hos dig er der syndsforladelse, at du må frygtes.”   ret

Oh, om sjæles frelse var formålet og målet for enhver sjæl, der bekender Kristi navn! Lad dem som kender Guds tilgivende kærlighed sige det til den unge, den uomvendte og tilskynde dem på en ømsindig måde til at give deres hjerter til Jesus. Oh, gør et offer for dig selv til Herren, før det er for sent! Jesus har givet sit eget dyrebare liv for dig. Hvis Gud ikke havde elsket dig, ville han ikke have sendt sin elskede Søn til at leve i ydmyghed, lide og dø. “Thi således elskede Gud verden, at han gav sin Søn den enbårne, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.” Lad ikke fjenden fortrænge denne sandhed ud af dit sind. Det er et emne til betragtning. Hvad har vi gjort for at vise, at vi værdsætter denne store kærlighed? Hvad har vi givet Jesus, som gav sig selv for os? Den gave, som vil behage ham mest, som vil være mest dyrebar og vellugtende, er dig selv. Jeg vil nu bønfalde jer, som ikke har besluttet jer for at blive Guds sønner og døtre, om ikke at udsætte det længere. Stil din vilje på Guds viljes side. Han glæder sig i barmhjertighed. “Hvo er en Gud som du, der tilgiver brøde, bærer over med synd hos din ejendoms rest?”   ret

Kom til Jesus just som du er, svag, syndig, uvidende, uværdig, og han vil tage imod dig. Han siger: ”Et nyt hjerte vil jeg også give jer.” Blandt jøderne blev synden husket til stadighed. Hver år på forsoningsdagen, blev et nyt offer bragt frem; for synd kunne stadig huskes, og ofrenes blod kunne ikke tage synden bort. Men synd der blev tilgivet gennem Kristus huskes ikke mere. Herren siger: ”Jeg . . . kommer ikke mer deres synd i hu.”   ret

Herren accepterer den synder som kommer til ham gennem Jesu fortjenester, og han behandler overtræderen som om han var uskyldig. Så vil den unge og uomvendte begynde at spørge: “Hvad skal jeg gøre for at blive frelst?” Svaret er: ”Se Guds Lam, som bærer alverdens synd bort.” ”Tro på Herren Jesus Kristus, og du skal blive frelst.” Oplær og uddan sindet til at tænke og tale om Jesus, og Satan vil miste sin magt over dig. Han kan ikke længe klare at være i gruppe med dem, som mediterer og taler om Guds kærlighed. På den måde styrkes sindet. De moralske kræfter øges ved at dvæle ved Kristi godhed, skønhed, barmhjertighed og kærlighed. Oplæres tankesindet på denne måde, vil det være naturligt for dig at spørge for hvert skridt: ”Er dette Herrens vej? Er Jesus tilfreds med at jeg gør sådan? Vil denne kurs behage selvet eller min Herre?   ret

Herren vil have at vi følger hans fodspor, og påvirkes af hans Helligånds befalinger. Menneskers indflydelse på mennesker er en farlig indflydelse, medmindre den kontrolleres af Helligånden; for Satan får mennesker til at handle efter hans forslag, og drager mennesker til hans tjeneste ved menneskers hjælp. Men Herren Jesus ændrer tingenes orden ved sin Helligånds agentur. Han påtager sig selv menneskets synd, og ved hans guddommelige kærligheds kraft drager han mennesker til sig, helliggør dem og de bliver hellige. Når mennesker er under Kristi kontrol, bruger han dem som sine agenter, og får dem til at bruge alle deres kræfter til at gøre et arbejde der stik imod det som Satan havde planlagt de skulle gøre.   ret

Jesus ønsker mennesker i sin tjeneste. Han vil lede deres vildledte evner således, at de, ved hans nåde, kan virke til andres bedste, og alle kan blive sin broders vogter i uselvisk kærlighed, så verden kan vende tilbage til Gud. Ved tro på Jesus Kristus og indbyrdes afhængighed sluttes forbindelsen til Guds trone. Ved menneskelig virksomhed forenes menneskeheden, og bliver forædlet ved tro på Jesus Kristus. En indflydelse, som udgår fra Gud, samler universets kræfter, for at en fortabt og oprørsk slægt kan blive forliget med og løftet op til Gud.   ret

Lad så dem som står fast for Gud, holde fast ved deres trosbekendelse uden at vakle. Lad dem fastholde en tæt og levende forbindelse med Gud, fordi sjælens liv er involveret. Lad dem følge i Jesu fodspor, adlyde bogstavet i hans anvisninger, - ”Hvis nogen vil gå i mit spor, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig!” ”således skal han være mine disciple.” Alene i Kristi nåde kan dette gøres. Uanset hvad den kristnes forretning måtte være, om det er et legitimt kald, så har Gud givet sine udvalgte nåde, hans udvalgte, skal ikke forpurres af fjenden. Gud har givet mennesker det som de skal være på markedspladsen, i handelshuset, i al slags embedsførelse i det private eller offentlige, såvel som ved bedemødet. Enhver forretningsvirksomhed må føres efter kristne principper; men i forsøget på at tjene Gud og mammon, vil der være forrådelse af betroede midler, vil mammon blive sat først og Kristus til sidst.   ret

For at Guds børn skal være til den velsignelse for verden som Han vil have dem til, må vi bede og våge i bøn. Vi må aldrig sættes i en stilling hvor vi presses så meget af opgaver at vi forsømmer bibelstudiet eller ikke deltager i bøn eller bedemødet. Vi skal aldrig have himlen ud af vort regnestykke. De ting som tilhører vor evige lykke, som gør os rige og ikke skaber sorger, skal på ingen måde fortrænges ud af vore tanker, når vi bærer vore ansvar. Det giver os ikke fred og lykke at vi skaffer os huse og lande, samler jordens skatte til hobe; men det er vor forbindelse med Gud, en erkendelse af at vi er medarbejdere sammen med ham, som må udgøre vor glæde. Vi har ikke ret til at sætte os selv der hvor vi betynges af opgaver, som vil svække og til sidst fortrænge sandhedens indflydelse på os, for at hellige sjælen. Lad os huske at hvert eneste øjeblik er et ansvar, og at vi skal behandle det hele med højeste retskaffenhed, både når det angår dette liv og det tilkommende.   ret

afsn nr:1
afsn nr:2
afsn nr:3Sabbatsskolelektier, Lys i mørke, 3.kv 2007. s. 52
afsn nr:4
afsn nr:5
afsn nr:6
afsn nr:7
afsn nr:8
afsn nr:9