Bibelske billeder

   


Moses ser det forjættede land

Fra Moabs sletter gik Moses op på Nebobjerget, til Pisgas tinde, over for Jeriko, og Herren lod ham se hele landet: Gilead op til Dan.

5. Mos. 34,1

henning@effata.dk