Bibelske billeder

   


Arken over Jordan

Men præsterne, som bar Herrens pagts ark, blev stående på tør bund midt i Jordan, medens hele Israel gik over på tør bund, indtil hele folket havde tilendebragt overgangen over Jordan.

Jos 2-4

henning@effata.dk