Bibliska bilder

   


Vandringen över havsbottnen

Prästerna som bar Herrens förbundsark stod stilla på den torra bottnen mitt i Jordan, medan israeliterna gick över torrskodda, ända tills allt folket hade kommit över floden.

Jos 2-4

henning@effata.dk